1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


In memoriam

Prof. dr. sc. Stjepan Lakoš
(5. 7. 1932. - 21. 4. 2017.)

Prof. dr. sc. Stjepan Lakoš bio je rukovoditelj Pomorskog meteorološkog centra i pomoćnik ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda u razdoblju od 1982. do 1996. godine.

Kao pomorac i ugledni profesor cijelog života doprinosio je razvoju i napretku navigacije, pomorske meteorologije, hidrografije, ekologije, pomorskog graditeljstva, pomorskog prava mora i oceanografije, sigurnosti plovidbe i ekologije Jadrana.

Prof. dr. sc. Stjepan Lakoš, rodio se u Vodicama 5. srpnja 1932. Nakon završene gimnazije u Zagrebu, odlazi na Vojno-pomorsku akademiju u Divuljama koju je završio 1954., a u razdoblju 1966. - 1968. obrazovao se na Zapovjedno-stožernoj akademiji.

Bio je časnik ratne mornarice u Jugoslaviji i obnašao je dužnosti na jedrenjacima. S dužnosti manevarskog časnika š/b Jadran postavljen je 1956. na dužnost zapovjednika školskog jedrenjaka Lavsa. Poslije jednogodišnjeg obnašanja dužnosti zamjenika zapovjednika š/b Jadran započinje njegova nastavnička karijera. Na Vojno-pomorskoj akademiji bio je nastavnik iz predmeta Navigacija, Pomorska meteorologija i Hidrografija.

Od 1964. do 1972., s dvogodišnjim prekidom radi školovanja u Višoj vojno-pomorskoj akademiji, bio je zapovjednik š/b Jadran. Nastavničke dužnosti, kao i osobito dobro ispečen pomorski zanat na školskim jedrenjacima, odredili su njegov budući život kao znanstvenika, nastavnika i društvenog djelatnika na području pomorstva.

Nakon 16 godina plovidbe 1972. postaje zaposlenik Hidrografskog instituta u Splitu, gdje je radio do 1982. Istodobno počinje i njegova znanstveno-istraživačka djelatnost u području Sigurnosti plovidbe, unaprjeđenja Navigacije i Pomorske meteorologije. Doktorsku disertaciju na temu Prilog istraživanju regulacije plovidbe u Jadranu obranio je 1981. u Rijeci na Fakultetu za pomorstvo i promet. Bila je to prva obrana doktorske disertacije iz navigacijskih znanosti.

Zaposlenik DHMZ postaje 18. ožujka 1982. kada je imenovan za rukovoditelja Pomorskog meteorološkog centra u Splitu Državnog hidrometeorološkog zavoda (tada Republičkog hidrometeorološkog zavoda SRH). U znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika promoviran je 1985. Iste godine izabran je za izvanrednog profesora na Pomorskom fakultetu u Dubrovniku, studij Split iz kolegija Manevriranje i plovidba brodom i kolegija Sigurnost na moru.

Godine 1990. imenovan je predstojnikom tada osnovanog Zavoda za tehnologiju i ekonomiku pomorstva Pomorskog fakulteta Dubrovnik. Od 4. prosinca 1992. do 30. travnja 1996. bio je pomoćnik ravnatelja DHMZ-a, a nakon toga postaje redovni profesor Pomorskog fakulteta u Splitu.

Godine 1998. izabran je za redovnog profesora na Odjelu za more i pomorstvo Sveučilišta u Splitu i Visoke pomorske škole Split. Bio je redoviti suradnik Znanstvenog savjeta za pomorstvo HAZU-a, sudski vještak za pomorske nesreće, te predsjednik Društva za proučavanje i unaprijeđenje pomorstva Jugoslavije (1980. - 1991.), a nakon osamostaljenja Hrvatske predsjednik Društva za proučavanje i unaprijeđenje pomorstva Hrvatske (1991. - 1998.). Bio je glavni i odgovorni urednik Hidrografskog godišnjaka.

U jedriličarskom sportu obnašao je dužnost predsjednika Jedriličarskog kluba, te Jedriličarskog saveza Hrvatske. Kao kapetan jedriličar, sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim jedriličarskim regatama te je autor većeg broja raznih priručnika za jedriličare.

U jesen 2002. godine prof. dr. sc. Stjepan Lakoš odlazi u mirovinu, ali i dalje ostaje aktivan u svojstvu vanjskog suradnika, kao profesor na Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu.

mr. sc. Drago Žaja i dr. sc. Vlasta Tutiš

Prof. dr. sc. Stjepan Lakoš snimljen 23. 3. 2009. tijekom obilježavanja Svjetskog meteorološkog dana u prostorijama DHMZ - Pomorskog meteorološkog centra u Splitu