1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


U Zagrebu održan Odbor za politike EUMETSAT-a pod predsjedanjem Ivana Čačića

DHMZ, 3. 4. 2014. - Savjetodavni odbor za politike (PAC) Vijeća Europske organizacije za eksploataciju meteoroloških satelita (EUMETSAT) održao je danas u kongresnom centru Kraš u Zagrebu sastanak pod predsjedanjem Ivana Čačića, ravnatelja DHMZ-a i predsjednika europske asocijacije Svjetske meteorološke organizacije (WMO RA VI).
Na sastanku je Odbor informiran o pripremi druge generacije polarno-orbitalnih satelita za razdoblje od 2020. - 2040. godine koju EUMETSAT predlaže na odobrenje Vijeću početkom srpnja kao i o statusu rasprave koja je u tijeku s Europskom komisijom o planiranom doprinosu EUMETSAT-a u programu Europske unije Copernicus.
Odbor je raspravljao o ljudskim resursima i pitanjima politike podataka.

EUMETSAT iskorištava sedam satelita u cilju isporuke brojčanih i slikovnih podataka: o vremenu, sastavu atmosfere, stanju mora i površine kopna, zemljama članicama i korisnicima diljem svijeta. Informacije koje pružaju sateliti bitan su ulaz za izradu prognoze vremena, ocjene kvalitete zraka te valova i struja oceana te pružaju važan doprinos u praćenju okoliša općenito i globalne klime.