1. Naslovnica
 2. Objave, najave, natječaji

Objave - zanimljivosti


130 godina meteorološke postaje u Crikvenici

Meteorološka postaja u Crikvenici

DHMZ, 30. 6. 2021. - Meteorološka postaja III. reda u Crikvenici otvorena je 1. srpnja 1891. i jedna je od šest postaja DHMZ-a s nizom podataka duljim od 100 godina.

Meteorološka mjerenja prije uspostave postaje

Prve meteorološke podatke za Crikvenicu zabilježio je liječnik Santorio Santorio koji je boravio na Kvarneru kod knezova Frankopana te je svojim instrumentima između ostalih parametara bilježio i brzinu bure.

Po nalogu Ugarskog namjesničkog vijeća od 7. srpnja 1784. do kraja 19.st. liječnici hrvatskih županija morali su u svojim godišnjim izvješćima davati pregled vremena i temperature zraka za lokacije na kojima su obavljali službu. Podaci koji su dolazili iz Crikvence ocjenjeni su kao jako dobri.

U prvoj polovici 19. st. meteorološko dnevnik u Crikvenici vodio je župnik Randić te je sve podatke dostavljao u Državni arhiv. Kasnije je Crikveničanin Franjo Car-Bajina 20 godina predano i s ljubavlju vodio svoj meteorološki dnevnik svakodnevno zapisujući temperaturu zraka te rezulate meteoroloških opažanja koja je obavljao tri puta dnevno.

Krajem 19. st. S razvitkom balnenologije sve veći broj ljudi počinje privlačiti more jer liječnici sve više ukazuju na dobrobiti morske klime i kupanja u moru. Tako se šri i informacija o jedinstvenom mikroklimatskom položaju Crikvenice.

Crikvenica je smještena na najpitomijem dijelu Hrvatskog primorja, na ušću rijeke Dubračine u Jadransko more. Prema kopnu, zaštićena je brežuljcima Obla i Drenin, koji su bili djelomično pošumljeni i postupno se spuštaju prema moru, štiteći je od jakih sjevernih vjetrova, a ujedno odvaja mjesto od Vinodolske doline i južnih obronka Velike Kapele. Suvremena istraživanja znanstvenika Institituta za medicinska istraživanja za medicinu rada i Botaničkog vrta PMF-a u Zagrebu potvrdila su da Crikvenica ima klimatološke i bioklimatske preduvjete potrebne za razvoj zdravstvenog turizma.

Osnutak postaje

Meteorološka postaja postavljena je u vrt prvog crikveničkog apotekara Ivana Polića i počela je s radom 1. srpnja 1891. Apotekar Ivan Polić bio je prvi meteorološki motritelj na postaji koji je ovu svoju dužnost predano obavljao punih 10 godina. Termometar za maksimalnu i mimnimalnu temperaturu zraka do 1895. nalazio se na vratima apoteke, a poslije je premješten uz ostale instrumente u vrt.

Lokacija postaje nekoliko puta je mijenjana, a od 1963. klimatološka postaja Crikvenica nalazi se na današnjem položaju. Postaja je seljena zbog izgradnja obiteljskih kuća, izgradnje spomen obilježja, izraslog drveća te traženja položaja koji je reprezentativniji za područje Crikvenice.

Uz predstavnike grada Crikvenice, Turističke zajednice grada Crikvenice i DHMZ-a 20. veljače 2014. svečano je otvorena modernizirana automatska meteorološka postaja u Crikvenici. Meteorološki krug s automatskom meteorološkom postajom (AMP) smješten je na obali, između plivališta i gradskog parka, i uređen u skladu sa standardima Svjetske meteorološke organizacije. Modernizaciju AMP Crikvenica (prvi put postavljene 2003. godine) provelo je tijekom 2013. Gradsko komunalno poduzeće Murvica u suradnji s nadležnim službama DHMZ-a.

Klimatološka postaja Crikvenica ima isti program rada, danas kao i prije 130. godina, što znači da svaki dan motritelj mora izaći na motrenje u 7 h, 14 h i 21 h bez obzira na vremenske prilike te uz to tijekom cijelog dana pratiti sve meteorološke pojave. U navedenim terminima motritelj obavlja opažanja atmosferskih pojava, naoblake, vidljivosti te jačine i smjera vjetra te mjerenja temperature zraka na 2 m iznad tla, maksimalne i minimalne temperature zraka na 2 m iznad tla, vlažnosti zraka na 2 m iznad tla te oborine (vrste i količine). Sva opažanja i mjerenja motritelj je dužan zapisivati u Klimatološki dnevnik te isti dostavljati u DHMZ do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Treba napomenuti da je osim ove službene meteorološke postaje Crikvenica 1. travnja 1901. dobila još jednu postaju, gradsku meteorološku postaju, koju je uz financijsku pomoć općine, postavilo Društvo za unapređenje i poljepšavanje Crikvenice i okolice (osnovano 1897.). Članovi društva bili su: tadašnji općinski načelnik Boljfo Kostrenčić, Ivan Polić, Ivan Skomerža-mlađi i Milan Ključec. Svrha društva bila je da riječju i činom podupre uređenje i proljepšanje Crikvenice i okolice, kao morsko kupalište i klimatsko lječilište te time učini boravak domaćim i stranim gostima što ljepšim i udobnijim. U njoj se na barografu zapisuje tlak zraka, dok se na termometru i higrometru očitavaju temperatura i relativna vlaga zraka, a svrha je da građani i posjetitelji Crikvenice mogu i sami vidjeti navedene podatke. Društvo je tada, u dogovoru s DHMZ-om pronalazilo osobu za očitavanja s gradske postaje te motrenja sa službene meteorološke postaje.

Svi crikvenički motritelji

Klimatološka postaja Crikvnica ima vrijedan niz podataka mjerenja sve do danas zahvaljujući motriteljima koji su savjesno i redovito mjerili i dostavljali podatke u DHMZ, a oni su:

  Ivan Polić, prvi crikvenički apotekar. motrenja je obavljao u razdoblju 1891. – 1901.
  Ivan Kostrenčić-Jovo, crikvenički motritelj s najduljim stažom. Motrenja je obavljao u razdoblju 1901. – 1953.
  Ivan Car-Balina motrenja je obavljao u razdoblju 1954. – 1967., a za motrenje ga je zainteresirao ujak, Ivan Kostrenčić -Jovo. Zajednički motriteljski staž Ivana Kostrenčića-Jove i Ivana Cara-Baline iznosi 66 godina i najdulji je neprekidni obiteljski motriteljski staž u Hrvatskoj.
  Luka Radil-Krojač motrenja je obavljao u razdoblju 1967. – 1987
  Mladen Car motrenja je obavljao u razdoblju 1987. – 2008.
  Anđelka Radil današnja je motriteljica na postaji, a započela je motriti 2008. godine. Za motrenja ju je zainteresirao svekar Luka Radil. Prva je motriteljica na meteorološkoj postaji Crikvenica.

Svi crkivenički motritelji živjeli su odnosno žive u samoj blizini meteorološke postaje i bili su jedan drugome susjedi, prijatelji i/ili obitelj koji su međusobno dijelili entuzijazam prema praćenju vremena.

Podaci s postaje Crikvenica predstavljaju nezamjenjivu nacionalnu meteorološku baštinu i dragocjen su i nezamjenjiv izvor informacija za pročavanje klimatskih i bioklimatskih karakteristika Crikvenice.