1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - zanimljivosti


Začetnica humane biometeorologije

Nada Pleško

Nada Pleško (Zagreb, 21. svibnja 1932. – Zagreb, 8. srpnja 2001.) začetnica je humane biometeorologije u Hrvatskoj.

Diplomirala je geofiziku s meteorologijom na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu gdje je i doktorirala 1986. s temom Fizikalne karakteristike atmosfere kontinentalnog dijela Hrvatske značajne za humanu biometeorologiju. To je ujedno bio prvi doktorat u Hrvatskoj iz tog područja. Nada Pleško se počela zanimati za biometeorologiju ponukana svojim zdravstvenim poteškoćama. Najprije je privatno počela surađivati s mnogim liječnicima kako bi pronašla uzroke svoje bolesti, a ubrzo je spojila vlastitu potrebu i svoja stručna znanja te uočila sponu između bolesti i vremena.

Začetnica je liječenja klimoterapijom, odnosno kako je ona to nazivala zdravi odmor, a to je i objasnila u svom radu Klimatoterapijske zdravstveno-turističke mogućnosti Republike Hrvatske.

Aktivno se bavila popularizacijom biometeorologije i često je držala znanstveno popularna predavanja. Njen uloženi trud i znanja bili su ključan preduvjet uvođenja biometeorološke prognoze u Hrvatskoj.

Nada Pleško cijeli je svoj radni vijek (36 godina) provela u Državnom hidrometeorološkom zavodu, a u razdoblju 1989. - 1994. vodila je Centar za meteorološka istraživanja u DHMZ-u. Uvijek je nesebično dijelila svoje znanje te je njezin rad i danas inspiracija novim generacijama istraživačica i istraživača. Autorica je mnogih znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i stranim časopisima. Suautorica je priručnika za one koji boluju od astme i bronhitisa - Astma i kronični bronhitis. Jedna je od autorica knjige Meteorologija za korisnike koja je napisana s ciljem da se korisnicima olakša svakodnevna upotreba meteoroloških podataka kako bi se s njima služili na ispravan način, bez obzira trebaju li im podaci radi zdravlja ili radi planiranja i izvođenja pojedinih aktivnosti u privatne ili poslovne svrhe.

Nada Pleško bila je vrlo omiljena u svojih suradnika, znanaca i prijatelja. Svima su godili njezina vedrina, otvorenost, dobronamjernost i smisao za šalu, koji su pomagali i njoj i drugima u njezinoj okolini pri svladavanju životnih teškoća, zapisao je Milan Sijerković u svojoj knjizi Hrvatski vremenoslovci.

Cjelovita bibliografija dr. sc. Nade Pleško (rođ. Štrok) dostupna je ovdje.


Uređeno: 20. 5. 2020.