1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Ljudski faktor je ključan u prognoziranju i praćenju vremena i klime

DHMZ, 31. 1. 2024. - Kvalitetni i precizni podaci čine temelj naših usluga i proizvoda koje pružamo širokom spektru korisnika: od građana i tijela javne vlasti do žurnih službi i gospodarskih sektora. Unatoč daljnjoj modernizaciji i digitalizaciji DHMZ-a, ljudski faktor i dalje će ostati ključan u prognozi vremena i klime. To ukazuje, s jedne strane, na važnost ulaganja u kontinuirano usavršavanje i obrazovanje naših motritelja i stručnjaka te unapređivanje njihovih uvjeta i metoda rada. S druge strane, sve veća potreba za našim informacijama i podacima u životu s klimatskim promjenama i u vrijeme zelene tranzicije, ukazuje na važnost brige o budućim generacijama stručnjaka spremnih nositi se s izazovima koji stoje pred nama, na lokalnoj i globalnoj razini, ključne su poruke glavnog ravnatelja DHMZ-a, dr. sc. Ivana Güttlera, tijekom posjeta kolegicama i kolegama Područnog meteorološkog ureda (PMU) Split te motritelja na glavnoj meteorološkoj postaji (GMP) Split-Marjan. Glavni ravnatelj DHMZ-a održao je i sastanak s dekanom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu kako bi razmotrili mogućnosti daljnjeg jačanja suradnje i partnerstva između ovih dviju institucija.

Hrvatska je pomorska i turistička zemlja, jedna od većih nautičkih destinacija, zato DHMZ kontinuirano radi na proširenju i unaprjeđenju svojih djelatnosti na području pomorske meteorologije. Ključnu ulogu za sigurnost ljudskih života, plovidbe na moru te ljudskih djelatnosti na moru, otocima i u priobalju ima Područni meteorološki ured (PMU) Split koji brine o radu 10 glavnih meteoroloških postaja na području četiri dalmatinske županije te u čijem sastavu se nalaze Službe - Pomorski meteorološki centar (PMC) i Regionalni centar za Jadran. Uspješno privođenje kraju modernizacije meteorološke mreže, kroz projekt METMONIC, značajno je povećalo njihove kapacitete u pružanju potrebnih podataka i informacija, osobito u kontekstu klimatskih promjena koje nalažu hitnu prilagodbu kako bi se izgradila otpornost, posebice područja Jadrana, na posljedice ekstremnih vremenskih i obalnih događaja. Osim što je po prvi put u povijesti cjelokupno područje hrvatskoj Jadrana obuhvaćeno radarskim mjerenjima, METMONIC je uspostavio i mrežu meteorološko-oceanografskih plutača što je splitskim kolegama značajno unaprijedilo metode i tehnike rada.

Glavni ravnatelj DHMZ-a s pročelnicom Područnog meteorološkog ureda Split, Lidijom Fuštar, obišao je kolege u operativnoj prognostičkoj sobi Pomorskog meteorološkog centra (PMC) Split koji s Područnom meteorološkom službom Rijeka obavlja poslove pomorske meteorološke službe. Kolege PMC Split imaju 24-satna meteorološka bdijenja, sedam dana u tjednu, tijekom cijele godine, a jedna od njihovih temeljnih zadaća su upozorenja na opasne vremenske pojave s posebnim kriterijima za Jadransko more. Prva pomorska upozorenja prema međunarodnim standardima i konvencijama počela su se izdavati od samih početaka rada DHMZ-a, daleke 1947. godine.

Slika 1. Pomorske prognoze i upozorenja

Tijekom razgovora glavnog ravnatelja s kolegicama i kolegama Pomorskog meteorološkog centra (PMC) Split, jedna od ključnih tema bilo je osiguravanje adekvatnog radnog okruženja koje bi im omogućilo obavljanje njihovih zadaća u optimalnim uvjetima. Sadašnji unajmljeni prostor u kojem se PMC nalazi ne ispunjava uvjete za rad jedne suvremene pomorske službe. Stoga je bilo riječi o pripremi potrebne dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju zgrade koja je dodijeljen DHMZ-u za potrebe PMC-a na Divuljama.

U mreži meteoroloških postaja diljem Hrvatske, kojom upravlja i o kojoj brine DHMZ, rad glavnih meteoroloških postaja ključan je za provođenje gotovo svih aktivnosti DHMZ-a, od operativne prognostičke službe do istraživanja vremenskih te klimatskih karakteristika. S glavnih meteoroloških postaja se opaženi i izmjereni meteorološki podaci svakodnevno, u propisanim vremenskim terminima, prikupljaju i šalju korisnicima u Hrvatskoj, ali i u međunarodnu razmjenu. Zahvaljujući glavnoj meteorološkoj postaji Split-Marjan i Split je dio sustava svjetske razmjene. GMP Split-Marjan s radom je započeo 1926. godine i uskoro će obilježiti 100. obljetnicu, stoga je i tema njegove obnove tijekom posjeta i razgovora glavnog ravnatelja DHMZ-a s motriteljima na postaji bila neizbježna. Glavni ravnatelj je imao priliku iz prve ruke čuti o svim aspektima nužne obnove zgrade. Razgovaralo se o izazovima i zahtjevima koje donosi obnova ovog kulturnog dobra sukladno smjernicama Konzervatorskog odjela u Splitu. Svi su izrazili želju da obnova bude dovršena do obilježavanja 100. obljetnice rada GMP Split-Marjan.

Slika 2. GMP Split-Marjan
DHMZ i PMF Split: Suradnja kojom se oblikuju buduće generacije stručnjaka

Tijekom svog boravka u Splitu glavni ravnatelj DHMZ-a, dr. sc. Ivan Güttler, održao je radni sastanak s dekanom Prirodoslovno - matematičkog fakulteta u Splitu, prof. dr. sc. Milom Dželalijom, i njegovim suradnicima. Na sastanku je bilo riječ o mogućnostima daljnje suradnje i partnerstva PMF-a Split i Državnog hidrometeorološkog zavoda. Iako se meteorologija studira u okviru Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na Geofizičkom odsjeku, Sveučilišta u Zagrebu, PMF Split također obrazuje buduće stručnjake u području matematike, fizike, fizike okoliša, kemije, informatike koji će biti važni za razvoj i daljnji rad DHMZ-a. Razmjena znanja, gostujuća predavanja, suradnja na istraživačkim projektima - predstavljaju moguće oblike suradnje ove dvije institucije koji će zainteresiranim studentima PMF-a Split pružiti vrijedne uvide u izazove i rješenja u području meteorologije i njenog daljnjeg razvoja, kao i uvide u mogućnosti koje pruža karijera u tom području. Na sastanku je bilo i riječi o mogućnostima privremenog smještaja Pomorskog meteorološkog centra (PMC) u sklopu PMF-a Split kao prijelaznog rješenja. Uz glavnog ravnatelja, iz DHMZ-a sastanku su prisustvovali: Lidija Fuštar, pročelnica Područnog meteorološkog ureda Split, Danijel Ostoić, načelnik Sektora za pravne, informatičke i opće poslove, Sanja Nikolić, tajnica Kabineta glavnog ravnatelja DHMZ-a i Vjeran Magjarević, voditelj Područne meteorološke službe Zagreb.