1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Svjetski meteorološki dan 23. ožujka

"Motrimo vrijeme u zaštiti života i imovine"

DHMZ, 21. 3. 2013. - Ovogodišnjim Svjetskim meteorološkim danom pod motom "Motrimo vrijeme u zaštiti života i imovine", obilježava se 50 godina Svjetskog meteorološkog bdijenja (WWW - World Weather Watch).

O WWW-u

WWW je temeljni program Svjetske meteorološke organizacije (WMO-a) koji djeluje na svjetskoj, regionalnoj i državnoj razini radi osiguranja dostupnosti vrsnih meteoroloških podataka i informacija svim zemljama svijeta. WWW djeluje kroz tri osnovna sustava:

GOS je koordinirani sustav metoda i opreme za meteorološka i njima srodna motrenja na globalnoj razini te je potpora svim WMO programima. Sustav je temeljen na operativo pouzdanim prizemnim i sustavima za daljinska i svemirska mjerenja. Objedinjuje više od 10000 meteoroloških postaja, od čega je 900 visinskih. Meteorološke i srodne informacije unutar GOS-a prikupljaju se i s brodova (preko 7000), aviona (preko 3000), radarskih postaja (preko 600) te pričvršćenih ili plutajućih plutača (preko 600). U GOS spada i svemirski sustav motrenja koji obuhvaća geostacionarne i satelite s polarnom orbitom.

Svrha GTS-a je prikupljenje podataka motrenja, njihova globalna raspodjela te raspodjela analiza i prognoza iz centara koji obrađuju podatke. GTS objedinjuje svjetske veze, područne i centre pojedinih zemalja.

Glavna svrha GDPFS-a je priprema i dostupnost vrsnih meteoroloških i prognostičkih informacija zemljama članicama. Dizajn, funkcija, organizacijska struktura i provođenje zadataka GDPFS-a radi se u skladu s potrebama i mogućnostima zemalja članica i na način kako bi one dobile najveću korist. GDPFS objedinjuje tri vrste centara: Svjetske meteorološke centre (World Meteorological Centres), Područne specijalizirane centre (RSMC - Regional Specialized Meteorological Centres) i Nacionalne meteorološke centre (NMC-National Meterological Centres).

U WWW-u sve zemlje članice WMO-a (191 zemlja članica) imaju svoju ulogu. Hrvatska sudjeluje i u WMO-u i u WWW-u od njihova osnutka, a nakon stjecanja samostalnosti i sama je u studenom 1992. postala članicom WMO-a . DHMZ je kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba predstavnik Hrvatske u WMO-u.

Motrenja na DHMZ-u

Motrenja na DHMZ-u provode se kroz meteorološka, hidrološka i motrenja kvalitete zraka.
Mreža meteoroloških postaja DHMZ-a obuhvaća 41 glavnu meteorološku postaju, 67 automatskih postaja, 117 klimatoloških postaja, 336 kišomjernih postaja i 22 totalizatora.
Mreža hidroloških postaja DHMZ-a obuhvaća 446 postaja za mjerenje površinskih i 698 postaja za mjerenje podzemnih voda.
Državna mreža postaja za trajno praćenje kakvoće zraka objedinjuje 12 pozadinskih i 9 urbanih postaja.
Osim navedenih postaja DHMZ u svom motriteljskom sustavu objedinjuje 58 fenoloških 2 radiosondažne postaje, 8 radara (3 dalekog i 5 kratkog dometa) i sodar.
Upravljajući ovom kompleksnom infrastrukturom DHMZ ispunjava svoju misiju i daje nezamjenjiv doprinosu zaštiti zivota, imovine i okoliša.