1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Radionica o implementaciji sustava za prognozu bujičnih poplava u jugoistočnoj Europi

DHMZ, 17. 5. 2016. - U organizaciji Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) te pod pokroviteljstvom Svjetske meteorološke organizacije (WMO), u Zagrebu je, pod nazivom Follow Up Operations Workshop South East Europe Flash Flood Guidance System (SEEFFGS) [1], u Kongresnom centru Kraš, od 9. do 13. svibnja 2016. održana međunarodna radionica o implementaciji sustava za prognoze bujičnih poplava [2]. SEEFFGS obuhvaća prostor Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, Makedonije, Crne Gore, Moldavije, Rumunjske i Turske, u kojoj se nalazi Regionalni centar (RC) SEEFFGS-a. Na radionici su svoje predstavnike imale sve navedene zemlje iz regije, a s prijavljenim gostima i promatračima iz partnerskih organizacija DHMZ-a iz Hrvatske, broj sudionika je dosegao šezdesetak učesnika.

Prognostički sustav za prognozu bujičnih poplava (Flash Flood Guidance System - FFGS) koriste meteorološke i hidrološke službe diljem svijeta [3] kako bi izradile pravovremena upozorenja na pojavu bujičnih poplava. Podloge na kojima se temelji FFGS su raznovrsne: od numeričkih prognoza vremena, podataka o količini oborine, radarskih ili satelitskih podataka, podataka o zasićenosti tla vodom ili podataka o konfiguraciji terena te površini pojedinih slivova. Primjenom FFGS-a meteorološke i hidrološke službe pripremaju upozorenja na pojavu bujičnih poplava do šest sati unaprijed, za slivna područja veličine 25 do 200 km2, koje potom proslijeđuju agencijama i službama za zaštitu i spašavanje te obranu od poplava.

Glavni cilj radionice bio je predstavljanje optimalnih postupaka primjene SEEFFG produkata u smislu izdavanja pravovremenih upozorenja na moguće pojave bujičnih poplava. Tijekom radionice su se, kroz neposredni rad učesnika na sustavu, analizirale pojave bujičnih poplava u proteklom periodu na području zemalja učesnica. Polaznici radionice su se upoznali i s postupcima verifikacije pojava bujičnih poplava, analizom faktora koji imaju utjecaj na pojavu bujičnih poplava (npr. vrsta, količina i trajanje oborina), kao i s novom operativnom konzolom za rad sa sustavom. Na radionici je formiran radni tim (Task Team) koji će pripremiti i izraditi priručnik za rad s FFGS-om. Radni tim čine po jedan predstavnik Slovenije i Bosne i Hercegovine te dva predstavnika iz Hrvatske. Nakon ove radionice dio sudionika, među kojima su hidrolozi DHMZ-a, postat će certificirani treneri WMO-a za implementaciju FFGS-a.


[1] South East Europe Flash Flood Guidance System (SEEFFGS) predstavlja nastavak implementacije ovog sustava u svijetu. Projekt SEEFFGS pokrenut je u siječnju 2013. godine je u Ankari (Turska) kada je održana inicijalna radionica o implementaciji FFGS na području SEE. U ožujku 2015. godine je u Skopju, Makedonija, održan skup Organizacijskog odbora na kojemu je usaglašena implementacija sustava na području SEE. Tijekom srpnja i kolovoza 2015. godine u San Diegu, USA, održana je edukacijska radionica (u trajanju od mjesec dana) na kojoj su predstavnici zemalja sudionica pohodili i završili edukacijski tečaj o tome kako se koristiti sustavom FFGS. Radionica, u Zagrebu, predstavlja stoga nastavak radionice iz San Diega s ciljem cjelovite implementacije sustava prognoza bujičnih poplava na području zemalja učesnica projekta.

[2] Bujične poplave (flash floods) su izraziti hidrometeorološki događaj s velikim i brzim oscilacijama protoka, najčešće kao rezultat intenzivnih oborina u vrlo kratkom vremenskom razdoblju. Zbog izrazite kompleksnosti i lokalnog karaktera predstavljaju problem u hidrometeorološkom prognoziranju.

[3] Prognostički sustav za pojave bujičnih poplava (FFGS - Flash Flood Guidance System) razvijen je prije desetak godina u Hidrološkom istraživačkom centru u San Diegu (HRC). Tijekom veljače 2009. godine potpisan je Sporazum o razumijevanju između Svjetske meteorološke organizacije, Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Američke nacionalne oceanografske i atmosferske agencije (NOAA) i HRC-a slijedom čega je pokrenut program implementacije FFGS sustava po svijetu. Temeljem navedenog Sporazuma o razumijevanju do sada je sustav implementiran na području sedam zemalja centralne Amerike, na području Jugoistočne Azije (sliv rijeke Mekong), u Haitiju i Dominikanskoj Republici, u Pakistanu, na području Srednjeg istoka, Turske i susjednih crnomorskih zemalja, na području sedam zemalja Južne Afrike i na području Rumunjske. U ovom trenutku sustav pokriva prostor na kojemu živi oko 2 milijarde ljudi!