Završeni projekti


Development and Implementation of a Regional Flash Flood Guidance System (FFGS) South Eastern Europe Region

Web stranica projekta http://www.hrc-lab.org/giving/FFGS_index.php
Naziv projekta Razvoj i implementacija sustava regionalnih indikatora bujičnih poplava u okviru projekta South Eastern Europe Region Flash Flood Guidance (SEE - FGG)
Development and Implementation of a Regional Flash Flood Guidance System (FFGS) South Eastern Europe Region
Kratki opis projekta Svrha ovog projekta je razvoj i implementacija sustava regionalnih indikatora bujičnih poplava te sustava ranih, pravovremenih upozorenja. Na temelju već postojeće globalne infrastrukture, pristup će razviti regionalne tehnologije, provesti obuku, razviti protokole i procedure s ciljem ublažavanja negativnog učina bujičnih poplava i primjeniti takav sustav kroz nacionalne hidrometeorološke institucije zemalja učesnica.
U cilju implementacije sustava indikatora bujičnih poplava i sustava ranog upozorenja u regiji, Svjetska meteorološka organizacija (SMO) će surađivati s Hydrologic Research Centre (HRC), San Diego, USA, na sličan način kako je to već provedeno u različitim dijelovima svijeta. U suradnji s pripadajućim regionalnim centrom, projekt će se voditi kroz učešće nacionalnih hidrometeoroloških institucija, pri čemu će HRC, u suradnji s NOAA/NWS, osiguravati tehničku podršku za implementaciju sustava i obuku, dok će SMO osigurati pristup globalnim podacima, kontrolu kvalitete i nadzor - uključujući praćenje i ocjenu projekta. Projekt se financira sredstvima USAID/OFDA.
Očekuje se da će u projekt biti uključene Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Moldova, Rumunjska, Srbija i Slovenija.
Na temelju globalne procjene količine oborina dobivenih iz satelitskih slika, sustav će nacionalnim hidrometeorološkim službama pružiti procjenu količine oborine i indikatore, na temelju hidrološkog modela, koji će ukazati da li će ta oborina rezultirati protocima koji će ispuniti riječno korito. Nacionalne službe će uključiti i lokalna saznanja iz drugih izvora (nacionalna mreža, motritelji i sl.) kako bi potvrdila ove indikatore i kako bi kroz odgovarajuće kanale u zemlji objavila upozorenja.
Abstract The purpose of this project is the development and implementation of regional flash flood guidance and early warning systems. The approach will entail development, based on the already existing infrastructure at global scale, of regional technology, training, protocols and procedures to address the issues of mitigating the impacts of flash floods and the application of such a system information through the National Meteorological and Hydrological Services (NMHSs) of the participating countries.
To accomplish this, the World Meteorological Organization (WMO) will cooperate with the Hydrologic Research Centre (HRC), San Diego, USA to implement a flash flood guidance and early warning systems designed along the lines of similar systems that have been made operational in different parts of the world. In cooperation with a designated Regional Centre, the project will be executed by the participating national hydrometeorological services with the HRC providing technical assistance in cooperation with NOAA/National Weather Service for the system implementation and training; and WMO providing global data access, quality control and supervisory services including Monitoring & Evaluation of the project. USAID/OFDA is providing funding support for the project.
Specifically the countries to be included in the project are proposed to be the following: Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Republic of Moldova, Romania, Serbia and Slovenia.
Based on global estimation of rainfall from satellite imagery, the system will provide the NHS of each participating country with an estimate of the precipitation amount and an indication (guidance), based on physically-based hydrologic modeling, as whether it would generate a bank-full discharge. NMHSs will integrate local knowledge from other sources (their national networks, observers report, etc.) to validate the guidance and issue as required a warning through channels proper to each country.
Cilj projekta Glavni cilj projekta je smanjenje osjetljivosti regije na hidrometeorološke nepogode i katastrofe, posebno na bujične poplave, kroz razvoj i implementaciju sustava indikatora bujičnih poplava, sve u cilju jačanja regionalnih i nacionalnih kapaciteta za pripremu pravodobnih i pouzdanih upozorenja na pojavu bujičnih poplava.
Ključne riječi Indikator bujičnih poplava, sustav ranog upozorenja, ublažavanje negativnog učina bujičnih poplava
Flash flood guidance, early warning systems, mitigating the impacts of flash floods
Odgovorna osoba Borivoj Terek, e-mail: borivoj.terek(at)cirus.dhz.hr
Trajanje 2013-2017
Suradne institucije DHMZ u projektu sudjeluje u suradnji s WMO, HRC, NOAA
nacionalne hidrometeorološke službe: Turska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Rumunjska, Moldavija, Crna Gora, Makedonija, Albanija
Podaci o financiranju USAID/OFDA