1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Novi i dopunjeni sadržaji o klimi Hrvatske na našim stranicama

DHMZ, 13. 6. 2014. - "Klima Hrvatske" predstavlja se na web stranici DHMZ-a s novim sadržajima i u novom ruhu. Sadržaj u temi Klima podijeljen je u pet glavnih grupa koje ćemo ukratko predstaviti.

Prva rubrika, "Klima Hrvatske", upoznaje nas kroz tekst, podatke i karte sa svim glavnim klimatskim parametrima i njihovim prostornim raspodjelama na području Hrvatske u 30-godišnjim ili čak i duljim vremenskim razdobljima. Ističu se novi sadržaji od kojih je prvi "Karte 1931-1960", te niz karata koje su dostupne i u digitalnom, rasterskom formatu na poveznicama: "Karte 1961-1990" i "Karte 1971-2000". Ovdje ćete naći karte srednje godišnje i mjesečnih temperatura zraka, količina oborine u sezonama, te brojeva dana sa snijegom i oborinom. Tu su i karte broja toplih dana s maksimalnim dnevnim temperaturama višim od 25°C te karta broja ljetnih noći kada minimalna dnevna temperatura zraka ne pada ispod 20°C. Obratite pažnju i na karte klimatskih ekstrema koje su dio nacionalnih dodataka koje izdaje Hrvatski zavod za norme: karte osnovne brzine vjetra, minimalne i maksimalne temperature za povratno razdoblje 50 godina i kartu opterećenja snijegom.

"Praćenje klime" je rubrika u kojoj možete pratiti vrijeme tekućeg mjeseca za tridesetak hrvatskih gradova, kao i naći niz meteoroloških podataka iz bogate baze podataka DHMZ-a. Kao posebnu zanimljivost ističemo ocjene temperaturnih i oborinskih prilika pojedinog mjeseca u odnosu na višegodišnji prosjek, a koje možete pogledati od 2009. godine naovamo. Tu možete provjeriti je li mjesec bio s normalnim prilikama ili možda vruć i suh, kako nam izgleda ovogodišnji lipanj, ili možda izrazito kišan, kao ovogodišnji travanj i svibanj. U ovoj rubrici, na posebnoj poveznici, pratimo sušu s proračunima sušnog indeksa (SPI).

U rubrici "Klima i klimatske promjene" dane su klimatske promjene i njihove posljedice za područje Europe, kao i projekcije promjena temperature zraka i količine oborine za Hrvatsku u budućnosti.

Svakako posjetite i rubrike s lokacijama meteoroloških postaja u mreži DHMZ-a ("Mreža meteoroloških postaja") te o klimatskim publikacijama koje su pisali naši i svjetski meteorolozi.