1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Modernizacija DHMZ-a ključna za prilagodbu Hrvatske klimatskim promjenama

DHMZ, 10. 11. 2022. - Posljedice klimatskih promjena zamjećujemo u povećanom broju ekstremnih vremenskih i hidroloških pojava diljem svijeta. Šesto izvješće Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) govori da je pojava ekstremnih događaja nezabilježena u povijesti mjerenja i povećat će se s povećanjem globalnog zagrijavanja, rekla je glavna ravnateljica DHMZ-a, Branka Ivančan-Picek, na svečanom otvaranju CROLAB-ove 17. međunarodne konferencije kompetentnosti laboratorija.

Na plenarnom dijelu konferencije, glavna ravnateljica DHMZ-a, Branka Ivančan-Picek održala je predavanje na temu Klimatske promjene i upravljanje rizicima.

Istaknula je kako u Hrvatskoj više od 80 % svih šteta i ekonomskih gubitaka od prirodnih katastrofa pripada meteorološkim i hidrološkim pojavama.

Taj podatak ukazuje kako su informacije, istraživanja, znanstvena postignuća Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) o vremenu, klimi, klimatskim promjenama, vodama i kvaliteti zraka od ključne važnosti za sustav pravovremene i točne najave kojima se štite životi i sigurnost građana te njihova imovina. Kako bi se izgradila otpornost društva na ekstremne vremenske, klimatološke i hidrološke događaje potrebna je uspostava kvalitetne i sveobuhvatne mreže mjerenja.

S tim ciljem DHMZ projektima METMONIC, AirQ i VEPAR uspostavlja suvremeni i kvalitetni motriteljski meteorološki i hidrološki sustav te sustav praćenja kvalitete zraka. Ova modernizacija predstavlja podršku sustavima prilagodbe na klimatske promjene i djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda. Cilj je poboljšati kvalitetu i dostupnost podataka za potrebe praćenja klime, prikupljanja podataka, modeliranja i povezivanja motriteljskih postaja, analiza i predviđanja informacija vezanih za klimu, uključujući sustave za upozoravanje, zaključila je glavna ravnateljica DHMZ-a, Branka Ivančan-Picek .

Kako bi meteorološka i hidrološka mjerenja bila pouzdana od iznimne važnosti je redovito umjeravanje svih mjerila i osiguranje mjeriteljske sljedivosti. Pritom važnu ulogu ima Samostalna služba za umjerni laboratorij DHMZ-a koja uspostavlja, umjerava, održava, kontinuirano razvija i modernizira etalonsku bazu DHMZ-a, osigurava sljedivost mjerenja DHMZ-a do nacionalnih, međunarodnih etalona i SI sustava.

CROLAB-ova 17. međunarodna konferencija kompetentnosti laboratorija je posvećena ulozi laboratorija u gospodarstvu, a održava se od 9. do 12. studenoga 2022. u Cavtatu. Cilj konferencije je uspostaviti suradnju i kontakte među laboratorijima CROLAB-a, kao i s tijelima državne uprave, te laboratorijima susjednih država, članicama i budućim članicama EU.