1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


VEPAR: Smanjenje rizika od poplava i održivo gospodarenje vodnim resursima

DHMZ, 7. 12. 2023. - Projekt VEPAR kojem je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) bio projektni partner Hrvatskim vodama, nakon četiri godine, uspješno je priveden kraju.

Svečanim obilježavanjem završetka "Projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj - VEPAR", održanim 6. prosinaca 2023. u Hrvatskim vodama, Hrvatska je dobila funkcionalan sustav koji omogućuje smanjenje rizika i bolju zaštiti od poplava, te unaprjeđuje praćenje, analizu i pronalaženje optimalnih rješenja za integralno i održivo upravljanje vodama, te vodnim okolišem u Hrvatskoj.

Jedan od ključnih rezultata projekta VEPAR, sa stajališta DHMZ-a, je modernizacija i obnova 136 hidroloških postaja državne mreže o kojoj DHMZ skrbi. Modernizacija je uključivala nabavu i ugradnju najnovije opreme što će omogućiti učinkovitije i brže prikupljanje podatka o hidrološkim uvjetima od ključne važnosti za bolje razumijevanje i upravljanje vodama.

Projekt VEPAR osigurao je razvoj hidroloških podloga, studija te izradu hidrološkog atlasa. Izrađeni su novi hidrološki prognostički modeli za slivove Drave, Dunava i jadranske slivove, pružajući DHMZ-u dodatne alate za analizu i praćenje hidroloških uvjeta.

Nabavkom novih mjernih instrumenata i opreme za provođenje hidroloških mjerenja, operativne sposobnosti DHMZ-a su značajno unaprijeđene. To će omogućiti ne samo brže i efikasnije, nego i sigurnije izvođenje hidroloških mjerenja na terenu.

Na završnoj konferenciji, zamjenik glavne ravnateljice DHMZ-a dr. sc. Ivan Güttler sumirao je značaj i važnost ovog projekta za DHMZ kroz četiri ključne točke: Prva je jačanje naše hidrološke mreže, izrada hidrološkog atlasa koji će biti dostupan u godinama koje dolaze, zatim uspostavljanje sustava hidroloških prognoza rijeke Save, što sada širimo na sliv rijeke Drave i jadranskih slivova, a četvrto je što DHMZ do sada nije bio tako opremljen u smislu opreme za terenski rad koja će podići kvalitetu naših usluga i sigurnost kolega koji su svaki tjedan na terenu, istaknuo je.

Sve navedene aktivnosti osim što doprinose smanjenju rizika od poplava također unaprjeđuju kvalitetu hidrološkog monitoringa u širem smislu. Postignuti rezultati projekta značajno jačaju kapacitete hidrološkog prognoziranja na cijelom teritoriju Hrvatske.

Projekt VEPAR vrijedan je 33,2 milijuna eura, pri čemu je 85 % sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostalih 15 % partneri Hrvatske vode i DHMZ.

Obilježavanje završetka projekta okupilo je visoke predstavnike Vlade RH, Hrvatskih voda, DHMZ-a te stručnjake iz područja vodnog gospodarstva.

Zavšna svečanost projekta
Završna svečanost projekta VEPAR. Izvor: Hrvatske vode