1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Lidar (svjetlosni radar)

Postavljen lidar u Slavonskom Brodu

DHMZ, 2. 6. 2021. - Nakon 30 godina ponovno su uspostavljena mjerenja stanja atmosfere po visini na glavnoj meteorološkoj postaji (GMP) Slavonski Brod. Zahvaljujući DHMZ-ovom strukturnom projektu METMONIC 25. svibnja 2021. postavljen je lidar (engl. Light Detection and Ranging), za sada jedini takav uređaj u Hrvatskoj.

DHMZ će koristiti lidar za mjerenje smjera i brzine vjetra po visini, detekciju aerosola, a time i razine onečišćenja u zraku, podnice i strukture oblaka te visine prizemnog graničnog sloja (PBL). Navedeni podaci bit će od velike važnosti za područje Slavonskog Broda.

Instalaciju instrumenta i edukaciju zaposlenika DHMZ-a o radu vodio je predstavnik tvrtke Vaisala koja je uređaj proizvela. Edukacija je održana i u Slavonskom Brodu i s udaljenog računala u Zagrebu kako bi se obavile sve provjere skeniranja atmosfere, prijema i obrade podataka te ostvarili potrebni preduvjeti za početak rada uređaja.

Visinska meteorološka mjerenja provodila su se u Slavonskom Brodu od 1954. do 1991., mjerenja su bila pilotbalonska. Prestala su u kolovozu 1991. zbog nemogućnosti prijevoza vodika i opasnosti za motritelje zbog ratnih okolnosti. Postavljanjem lidara u Slavonskom Brodu ponovo će ovaj dio Hrvatske dobiti mjerenja stanja atmosfere po visini.

Ovo je i prva od potrebnih 450 uspostavljenih ili moderniziranih meteoroloških postaja u projektu METMONIC. Tijekom idućeg razdoblja nastavit će se modernizacija meteoroloških mjerenja na meteorološkim postajama kako bi se osigurali pouzdani podaci reprezentativni za područja Hrvatske za potrebe rada prognostičkih sustava (atmosferskih, hidroloških, oceanografskih, agrometeoroloških i drugih) kao i sustava ranog upozorenja na opasne vremenske pojave te praćenja klime i prilagodbi na klimatske promjene.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta METMONIC je 343.914.506,50 kuna (45.251.908,75 eura), od toga 85 % financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15 % Republika Hrvatska iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Dodatne informacije. Lidar (svjetlosni radar) je vrsta radara koji šalje jake impulse svjetlosti (lasera) koji se odbijaju od molekula i sićušnih čestica u atmosferi (zbog toga ga i nazivaju optički radar ili laserski radar). Valna je duljina u mikrometarskom opsegu (0,1 – 10 µm). Zbog jakog prigušenja tih valova u atmosferi doseg mu je svega nekoliko desetaka km, pa se prvenstveno koristi za mjerenja u troprosferi i stratosferi, pri čemu je snop svjetlosti lidara uperen uspravno. Lidar omogućava mjerenja ne samo količine čestica u atmosferi već i njihova gibanja, a time i brzine vjetra te praćenje termičke stabilnosti i visine inverzija. Služi i za detaljno otkrivanje turbulencije u bezoblačnom nebu. (Prema: Gelo i sur. Meteorološki pojmovnik i višejezični rječnik, DHMZ i Hinus, Zagreb, 2005.)