1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Nastavljamo reforme i modernizaciju DHMZ-a

Glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler

DHMZ, 2. 1. 2024. - Dr. sc. Ivan Güttler od 1. siječnja 2024. godine službeno započinje s obnašanjem dužnosti glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda. Njegovo imenovanje na ovu poziciju, na koju dolazi s mjesta zamjenika bivše glavne ravnateljice, dr. sc. Branke Ivančan-Picek, Vlada Republike Hrvatske je donijela na zatvorenom dijelu 273. sjednice održane 21. prosinca 2023.

Nastavljamo provoditi ključne reforme, razvoj i modernizaciju DHMZ-a kako bismo osigurali unaprijeđene usluge i produkte u skladu s rastućim izazovima. Promjene u klimi sve su intenzivnije i svjesni smo koliko je nužno biti korak ispred kako bismo zadovoljili kontinuirano rastuća očekivanja građana, gospodarstva i institucija Republike Hrvatske za još kvalitetnijim, bržim i pristupačnijim hidrometeorološkim informacijama i uslugama. Svjestan sam, također, i sve većih potreba i očekivanja zaposlenika DHMZ-a, te ću posebnu pažnju posvetiti stvaranju još boljih radnih, stručnih i profesionalnih uvjeta za naše timove stručnjaka. Njihova stručnost i predanost ključni su elementi našeg zajedničkog uspjeha, poručio je novi glavni ravnatelj DHMZ-a zahvalivši se dr. sc. Branki Ivančan-Picek za njezine iznimne napore u održavanju kontinuiteta rada DHMZ-a tijekom izazovnih godina.
Njezin doprinos, osobito u vođenju najzahtjevnijih strukturnih projekata modernizacije, čini čvrst temelj na kojem nastavljamo unaprjeđivati i jačati ulogu DHMZ-a u službi građana Hrvatske,
istaknuo je Güttler.

Od samih početaka svoje profesionalne karijere, Güttler je posvećen radu u DHMZ-u. Počevši kao znanstveni novak, od 2009. do 2014. godine, radio je na projektu Klimatske varijacije i promjene te odjeku u područjima utjecaja. Nakon uspješno obranjenog doktorata, na temu Sustavne pogreške u regionalnim klimatskim modelima u nižoj atmosferi, nastavio je istraživački rad kao klimatolog u Sektoru za meteorološka istraživanja i razvoj.

Paralelno s istraživačkim radom, Ivan Güttler aktivno sudjeluje u nastavi na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PMF). Kao asistent bio je angažiran na kolegijima Računarstvo i numerička matematika te Računarstvo u geofizici, a ujedno i predaje na doktorskom studiju, kolegij Atmosferska prediktabilnost i modeliranje klimatskog sustava. Svojim stručnim znanjem i iskustvom doprinosi obrazovanju budućih stručnjaka u području meteorologije i kao mentor, vodeći studente u izradi diplomskih i doktorskih radova, te kao član različitih povjerenstava kroz sudjelovanje u ocjenjivanju njihovih radova. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova. Rezultati njegovog istraživačkog rada pridonijeli su razvoju klimatskih modela, te unaprijedili spoznaju o klimatskim varijacijama i promjenama.

Nagrade i priznanja koje je dobio za svoj znanstveni doprinos uključuju Dekanovu nagradu (2007.), Nagradu Europskog meteorološkog društva - YSCAs (2010.), Godišnju nagradu znanstvenim novacima u području prirodnih znanosti (2013.), te Nagradu Hrvatskog meteorološkog društva - mlada nada hrvatske meteorologije (2014.).

Dr. sc. Ivan Güttler, također, je aktivno sudjelovao u klimatskim pregovorima tijekom hrvatskog predsjedavanja Vijećem Europske unije (2020.), te je bio član hrvatskih delegacija na COP23, COP25, COP26 i COP27. Od 2022. godine, obnaša funkciju hrvatske kontakt osobe za IPCC, Međuvladin panel o klimatskim promjenama.

Angažiran je u različitim radnim skupinama, uključujući Radnu skupinu za međunarodna okolišna pitanja - klimatske promjene, Radnu skupinu za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje EU 2021. – 2027. – Zelena Hrvatska, te Radnu skupinu za izradu Akcijskog plana prilagodbe na klimatske promjene. Uz sve to, Ivan Güttler aktivno sudjeluje u popularizaciji znanosti, posebno u području podizanja svijesti o aktivnom doprinosu pojedinaca u prilagodbi klimatskim promjenama. Trenutno obnaša funkciju potpredsjednika Hrvatskog meteorološkog društva.

Od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023., dr. sc. Ivan Güttler obavljao je funkciju zamjenika glavne ravnateljice, dr. sc. Branke Ivančan-Picek, pružajući joj podršku u uspješnoj realizaciji modernizacije cjelokupne meteorološke motriteljske i hidrološke mreže, te mreže za praćenje kvalitete zraka. Rezultati navedenih projekata dodatno su unaprijedili kvalitetu rada i produkata DHMZ-a, ali postavili osnovu za novi strukturni projekt Jačanje sustava praćenja klimatskih promjena i njihovih posljedica koji je u završnoj fazi pripreme, te u kojem je predviđena i nova zgrada DHMZ-a na Sveučilišnom kampusu Borongaj u Zagrebu, gdje će se sjediniti sve službe, laboratoriji i djelatnosti.