Završeni projekti


SWALDRIC – Olujne vremenske pojave nad alpsko-jadranskom regijom u klimi koja se mijenja

Web stranica projekta https://www.pmf.unizg.hr/geof/znanost/meteorologija/swaldric
Naziv projekta SWALDRIC – Olujne vremenske pojave nad alpsko-jadranskom regijom u klimi koja se mijenja
SWALDRIC – Severe weather over the Alpine-Adriatic region in a changing climate
Kratki opis projekta Projekt SWALDRIC istražit će olujne vremenske događaje diljem Europe s posebnim naglaskom na alpsko-jadransku regiju. Glavni ciljevi projekta su bolje razumijevanje ekstremnih vremenskih pojava, procjena njihove zastupljenosti u vremenskim i klimatskim modelima te istraživanje njihovog odgovora na klimatske promjene. Ključni elementi projekta su: iskorištavanje jedinstvenog hrvatskog skupa podataka o tuči, istraživanje i usporedba širokog spektra različitih vremenskih i klimatskih modela te primjena paneuropskih desetljetnih simulacija kilometarske horizontalne razlučivosti.
Abstract The SWALDRIC project will investigate severe weather events over Europe, with a specific focus on the Alpine and Adriatic region. The main goals of the project are to better understand severe weather events, to evaluate their representation in weather and climate models, and to investigate their response to climate change. Key elements of the project are: the exploitation of a unique Croatian hail-pad data set, the exploration and intercomparison of a wide range of different atmospheric (weather and climate) modeling systems, and the use of kilometer-scale pan-European decade-long simulations.
Cilj projekta Glavni cilj projekta je bolje razumijevanje olujnih vremenskih pojava, evaluacija njihove reprezentacije u vremenskim i klimatskim modelima i istraživanje njihovog odgovora na klimatske promjene.
Specifični ciljevi projekta su:
  • Klimatološka analiza podataka o tuči.
  • Analiza veze između skoka munje i tuče.
  • Određivanje vremenskih tipova pogodnih za nastanak tuče.
  • Simulacija tuče pomoću WRF-HAILCAST modela.
  • Procjena mogućnosti simulacije tuče pomoću modela koji razrješavaju konvekciju.
  • Analiza olujnog vremena u budućoj klimi.
Ključne riječi Tuča, munje, klima, klimatske promjene, opasno vrijeme, numeričke simulacije, klimatske projekcije, Hrvatska, Švicarska
Hail, lightening, climatology, climate change, severe weather, numerical simulations, climate projections, Croatia, Switzerland
Odgovorna osoba i suradnici dr. sc. Ivan Güttler – kontakt osoba za DHMZ kao partnera na projektu
dr. sc. Kristian Horvath, dr.sc. Petra Mikuš Jurković, dr.sc. Nataša Strelec Mahović
Trajanje 1. ožujka 2019. do 30. studenoga 2022.
Suradne institucije Geofizički odsjek, Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Državni hidrometeorološki zavod
Hrvatska kontrola zračne plovidbe
Swiss Federal Institute of Technology in Zürich
Federal Office of Meteorology and Climatology MeteoSwiss
Podaci o financiranju Hrvatska zaklada za znanost,
Švicarska zaklada za znanost