Završeni projekti


EUMETNET - Program kratkoročne numeričke prognoze vremena

Web stranica projekta http://www.eumetnet.eu/c-srnwp
Naziv projekta EUMETNET Program kratkoročne numeričke prognoze vremena
EUMETNET - Short Range Numerical Weather Prediction Programme (SRNWP)
Kratki opis projekta Aktivnosti u ukviru Programa kratkoročne numeričke prognoze vremena su:
 1. organizirati razmjenu informacija,
 2. ostvariti povezanost s EUMETNET programima koji imaju veze sa numeričkom prognozom vremena,
 3. pratiti razvoj kratkoročne prognoze vremena u drugim institucijama,
 4. pratiti aktivnosti vodećih centara,
 5. predlagati konkretnu suradnju učesnika u Programu,
 6. omogućiti razmjenu programskih rješenja,
 7. preuzeti inicijativu kod akcija međusobne usporedbe modela,
 8. promovirati standardizaciju operative kratkoročne prognoze vremena,
 9. organizirati radne sastanke, radionice i seminara iz područja kratkoročne prognoze vremena.
Abstract SRNWP activities are:
 1. to organize the exchange of information,
 2. to liaise with other EUMETNET programmes having an interest or potential consequences for NWP, e.g. EUCOS,
 3. to follow developments carried out by other institutions to avoid duplication,
 4. to monitor the activities of the Lead Centres,
 5. to follow the work done in the SRNWP Consortia in order to propose concrete collaborations,
 6. to facilitate exchanges of software,
 7. to take initiative for model inter-comparisons,
 8. to promote standardization in the operating NWP environments,
 9. to organize the annual SRNWP business meeting and prepare its minutes.
Cilj projekta Uskladiti i unaprijediti rad na istraživanju i primjeni numeričkih modela kratkoročne prognoze vremena u zemljama članicama EUMETNET-a
Ključne riječi numerički model, kratkoročna prognoza vremena
numerical model, short range weather prediction
Odgovorna osoba dr. sc. Alica Bajić, alica.bajic(at)cirus.dhz.hr, tel. 4565 682, 091 4564 682
Trajanje 2013-2017
Suradne institucije meteorološke službe zemalja članica EUMETNET-a
Podaci o financiranju zemlje članice EUMETNET-a
godišnje 35.000,00 €