Završeni projekti


Naziv projekta Energetska obnova radarskog centra Puntijarka
Kratki opis projekta Projekt Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) pokrenut je sa svrhom smanjenja potrošnje energije u zgradi radarskog centra. Projektom su predviđene građevinske mjere obnove vanjske ovojnice objekta i stolarije te strojarska mjera nadogradnje instalacije grijanja. Provedbom projekta planirana je ušteda potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini za 67,1 % i smanjenje emisije CO2 za 74,29% uz povećanje kvalitete boravka zaposlenika DHMZ-a u zgradi radarskog centra. Projekt se provodi sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.
Cilj projekta Energetska obnova zgrade u kojoj je smješten radarski centar Puntijarka realizirana je s ciljem postizanja energetske uštede odnosno smanjenja potrošnje energije.
Projekt je proveden u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i nergetsku učinkovitost.
Radovima energetske obnove zgrade radarskog centra postojeći energetskog razred G promijenjen je u energetski razred C.
Ključne riječi radar, energetska učinkovitost, smanjenje emisije CO2
Voditeljica projekta Ankica Bračić Ladika, univ.spec.polit., Terra Consulting
Asistenti voditeljice projekta Velimir Osman, dipl. ing., DHMZ
Marin Mustapić, dipl. ing., DHMZ
Dejan Mlađenović, stru. spec. admin. public, DHMZ
mr. sc. Mario Krešić, DHMZ
Trajanje 26. veljače 2019. – 26. veljače 2021.
Izvođač radova Palam d.o.o., Sesvete
Suradne institucije Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Podaci o financiranju Ukupna procijenjena vrijednost projekta: 561.598,20 kn (bez PDV-a)
Europski fond za regionalni razvoj (EFRR): 271.066,49 kn
DHMZ: 290.531,71 kn
Financijska sredstva uključuju izradu projektne dokumentacije, radove energetske obnove, stručni nadzor, promidžbu i vidljivost projekta, izradu energetskog certifikata nakon obnove te stručnu podršku partnera za upravljanje projektom.


Informativni letak projekta