Završeni projekti


HyMeX - Sredozemni eksperiment proučavanja hidrološkog ciklusa

Web stranica projekta http://www.hymex.org

Naziv projekta HyMeX - Sredozemni eksperiment proučavanja hidrološkog ciklusa
HyMeX - Hydrological cycle in Mediterranean EXperiment
Kratki opis projekta Provođenje velikog međunarodnog znanstvenog programa na području Sredozemlja (HyMeX - The Hydrological cycle in the Mediterranean Experiment) planirano je u razdoblju 2010-2020. Program se provodi pod pokroviteljstvom Svjetske meteorološke organizacije i njezinih Svjetskog istraživačkog programa (WWRP) i Svjetskog klimatskog istraživačkog programa (WCRP).
Cilj ovog programa je:
 • bolje poznavanje združenog hidrološkog ciklusa i ostalih procesa u atmosferi, tlu i moru na području Sredozemlja s posebnim težištem na opasne prirodne pojave i njihove karakteristike u dekadi 2010.-2020. te njihovu varijabilnost i trendove u kontekstu globalnih klimatskih promjena
 • procjena društveno-ekonomskih posljedica i osjetljivosti Sredozemlja na prirodne katastrofe
 • potpora europskim, nacionalnim, regionalnim i lokalnim političkim odlukama vezanim uz problem raspoloživosti vodom i prilagodbi na učestalost opasnih prirodnih pojava.
Multidsciplinarna istraživanja i stvaranje jedinstvene baze podataka trebala bi u konačnici poboljšati kapacitete u:
 1. opažačkim i modelarskim sistemima; prije svega razvoj združenih atmosfera-more modela, novim tehnikama asimilacije podataka što bi u konačnici povečalo točnost prognostičkih modela
 2. povećati mogućnost prognoze ekstremnih meteoroloških, oceanografskih i hidroloških pojava
 3. određivanjem mjera adaptacije, osobito u svjetlu globalnih klimatskih promjena
Hrvatski znanstvenici, prije svega iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, Geofizičkog zavoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Instituta "Ruđer Bošković" iskazali su veliki interes u sudjelovanju te dali doprinos oblikovanju programa. Upravo njihovom zaslugom područje Jadrana izabrano je kao jedno od tri područja na Sredozemlju od posebnog znanstvenog interesa za proučavanje određenih pojava interakcije atmosfera/more na kojem bi se trebala obavljati specijalna dodatna meteorološka, hidrološka i oceanografska mjerenja. Ta aktivnost je prepoznata i Hrvatska je dobila pravo da bude domaćin HyMeX radionice koja je održana u svibnju 2012. u Primoštenu.
Abstract The international researchers' community is organized around the unifying ten years (2010-2020) long experimental HyMeX project. HyMeX is jointly carried out under umbrella of the World Weather Research Program (WWRP) and the World Climate Research Program (WCRP) of World Meteorological Organization (WMO). In detail, HyMeX is an international project which aims at:
 • improving our understanding of the water cycle, with emphases on extreme events by means of monitoring and modelling the Mediterranean coupled system (atmosphere-land-ocean), its variability (from the event scale, to the seasonal and interannual scales) and characteristics over one decade in the context of global change,
 • evaluating societal and economical vulnerability and adaptation capacity to extreme meteorological and climate events.
In particular, HyMeX aims at addressing key issues related to heavy precipitation and flash-flooding and intense air-sea exchanges produced by severe regional winds and cyclogeneses which cause oceanic dense water formation.
Multi-disciplinary research and the database developed within HyMeX are designed to improve the:
 1. observational and modeling systems, especially of coupled systems; this includes new processes modeling, parametrization development, novel data assimilation systems, reduction of uncertainty in climate modeling
 2. prediction capabilities for extreme events
 3. definition of adaptation measures, especially in the context of global change
Over the whole Mediterranean three Target Areas have been proposed for providing detailed and specific observations to study key processes of the water cycle. One of them is Adriatic and Dinaric Alps (Adriatic TA) which have been proposed as a target area for the study of heavy precipitation events and flash-flooding. The mean annual precipitation > 3000 mm have been recorded over the Northern Adriatic, particularly over the area of Kvarner Bay in the eastern Adriatic Sea, its mountainous hinterland Gorski Kotar and Istra Peninsula.
Cilj projekta Razvoj združenih atmosfera-more modela, koji će uz dodatno uključivanje novih tehnika asimilacije podataka povećati točnost prognostičkih modela.
To bi u konačnici trebalo povećati mogućnost prognoze ekstremnih meteoroloških, oceanografskih i hidroloških pojava u cilju njihove pravovremene najave i upozorenja na skali od nekoliko sati do dugoročnih klimatoloških prognoza.
Takve informacije će pripomoći u pripremi društva i određivanju mjera adaptacije, osobito u svjetlu globalnih klimatskih promjena.
Ključne riječi Hidrološki ciklus, olujne pojave, obilna kiša, olujni vjetar, klimatske promjene, meteorologija, hidrologija, oceanografija, Sredozemlje
Hydrlogical cycle, extreme events, heavy precipitation, severe winds, climate change, meteorology, hydrology, oceanography, Mediterranean area
Odgovorna osoba dr.sc. Branka Ivančan Picek (branka.ivancan-picek(at)cirus.dhz.hr)
dr.sc. Kristian Horvath, dr.sc. Ivan Güttler
Trajanje 2010-2020.
Suradne institucije U Hrvatskoj: Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, Geofizički zavod Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Institut "Ruđer Bošković"
Podaci o financiranju Nacionalni izvori financiranja