Završeni projekti


CroClimGoGreen - Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja

Web stranica projekta https://www.pmf.unizg.hr/geof/znanost/klimatologija/croclimgogreen

Naziv projekta CroClimGoGreen - Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja
CroClimGoGreen - Croatian climate variability and change – from global impacts to local green solutions
Podaci o financiranju Hrvatska zaklada za znanost,
HRZZ-UIP-2017-05-6396, 1.477.600,00 kn
Nositelj projekta Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno - matematički fakultet
Odgovorna osoba doc. dr. sc. Ivana Herceg Bulić, Geofizički zavod PMF-a, voditeljica projekta
Suradnici s DHMZ-a mr. sc. Melita Perčec Tadić, DHMZ
dr. sc. Irena Nimac, DHMZ do 30. 9. 2021.
Trajanje 15. 2. 2018. - 14. 2. 2023.
Kratki opis projekta Ubrzani urbani razvoj bitno mijenja obilježja Zemljine površine i atmosfere. Iako razvoj gradova omogućava brojne pogodnosti također se javljaju i brojne nepovoljne ekološke, društvene i ekonomske posljedice. Jedna od takvih pojava je stvaranje urbanog toplinskog otoka (UHI, eng. Urban Heat Island), fenomena kojeg karakterizira bitno viša temperatura zraka u urbanom području u odnosu na okolno ruralno područje. Na urbane toplinske otoke značajno utječu globalne klimatske promjene. Iako je globalno zatopljene fenomen globalnog razmjera, on utječe i na lokalna klimatska obilježja te povećava UHI. Očekivani porast globalne temperature će značajno promijeniti klimatska obilježja urbanih sredina i utjecati na ljudsko zdravlje, infrastrukturu, opskrbu energijom, potrebe za vodom i sl. Dodatno, interakcija između urbane mikro-klime i klimatske varijabilnosti velike skale (npr. toplinski valovi, Sjeverno-atlantska oscilacija, El Niño-Južna oscilacija) mogu pojačati efekt UHI-a te tako povećati toplinski stres u gradovima i učiniti ih nepovoljnijima za život te izazvati brojne negativne ekonomske, zdravstvene i socijalne posljedice. Predloženi projekt usmjeren je na proučavanje urbane klime, klimatske varijabilnosti i manifestacija klimatskih promjena u Hrvatskoj te njihovog utjecaja na urbani okoliš.
Abstract Increased urban growth significantly alters land and atmosphere properties. Although, urbanization brings many benefits for the society by improving the standards of living, it is also associated with unwanted environmental, social and economic consequences. One such concern is Urban Heat Island (UHI), the phenomenon characterized by considerably higher air temperatures in urban areas as compared to the surrounding suburban and rural areas. Cities are one of critical areas where the climate change is expected to have severe impacts and UHI effects are directly related to global warming. Although a global phenomenon, climate change with all associated manifestations and consequences are felt locally exerting added stress on urban areas. Expected further increase of global temperatures would strongly influence the habitability of cities with significant impacts on human health, infrastructure, energy supply, water demands and ecosystems. Moreover, interaction between urban micro-climates and large-scale climate variability (e.g. heat-waves, North Atlantic Oscillation, El-Niño Southern Oscillation) may amplify the UHI effect and therefore increase the heat stress leading to more unpleasant urban environment for its inhabitants with potential negative economic, health and social consequences.
Climate variability and manifestations of climate change in Croatia with potential impact on urban environment are in the focus of this project.
Cilj projekta Glavni cilj ovog projekta je istraživanje urbanog toplinskog otoka grada Zagreba na temelju izmjerenih podataka te pomoću numeričkih simulacija u uvjetima sadašnje i buduće klime. Projektom će se obuhvatiti i drugi gradovi u Hrvatskoj, a oni će biti odabrani na temelju iskustva i rezultata prve faze projekta (modeliranja za Zagreb), te na temelju dostupnosti podataka koji su potrebni za definiranje digitalne domene gradova i određivanje parametara modela vodeći računa da se obuhvate različita lokalna obilježja (geografski položaj, lokalni klimatski uvjeti, kompleksnost topografije, veličina grada, blizina Jadranskog mora itd.). Posebno će se ispitati mogućnost primjene zelene i plave infrastrukture te procijeniti njihova učinkovitost s obzirom na pasivno hlađenje.
Nadalje, razmotrit će se i doprinos klimatske varijabilnosti velike skale putem daljinskih atmosferskih veza te će se ispitati moguća sinergijska interakcija između procesa klimatske varijabilnosti velike skale i urbane mikroklime te s tim povezano jačanje urbanog toplinskog otoka. Očekuje se da će rezultati ovog dijela projekta omogućiti analizu mogućeg sinergijskog djelovanja modova klimatske varijabilnosti velike skale i urbane mikroklime s ciljem bolje prediktabilnosti samih modova što bi moglo pridonijeti povećanju klimatske otpornosti gradova.
Ključne riječi Urbana klima, urbani toplinski otok, klimatska varijabilnost, klimatske promjene, održivi razvoj gradova, plava i zelena infrastruktura.
Urban climate, urban heat island, climate variability, climate change, sustainable development in the cities, blue and green infrastructure.
Uloga DHMZ-a na projektu Kimatološka analiza prema podacima meteoroloških postaja DHMZ-a. Uspostava mikro-klimatskog modeliranja. Primjena urbanog modela za različite gradove u Hrvatskoj. Primjena RegCM simulacija za analizu urbane klime u uvjetima toplije (buduće) klime.