Završeni projekti


AdriaMORE – Praćenje i upravljanje rizikom od priobalnih vremenskih ekstrema i poplava kao podrška jadranskom sustavu zaštite i spašavanja

Web stranica projekta www.italy-croatia.eu/web/adriamore

Naziv projekta AdriaMORE – Praćenje i upravljanje rizikom od priobalnih vremenskih ekstrema i poplava kao podrška jadranskom sustavu zaštite i spašavanja
AdriaMORE - Adriatic decision support system exploitation for integrated MOnitoring and Risk management of coastal flooding and Extreme weather
Kratki opis projekta Projekt AdriaMORE je jedan u nizu projekata prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske INTERREG u kojem sudjeluje Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Predmet projekta je jačanje zajedničkog hidrometeorološko-maritimnog sustava monitoringa i prognoze vremena i poplava za jadransko priobalno područje u slučaju ekstremnog vremena i poplava. Planira se unaprijediti postojeći motriteljski i prognostički sustav ekstremnih vremenskih i hidroloških pojava za potporu zaštiti i spašavanju ljudi i njihovih dobara na Jadranu. U DHMZ komponenti projekta planirana je nabava i uspostava vjetrenog presječnika (engl. windprofiler) na glavnoj meteorološkoj postaji Dubrovnik te osiguranje meteoroloških i hidroloških podataka za potrebe projekta.
Abstract AdriaMORE Project is one in the series of trans border cooperation projects among Italy and Croatia (INTERREG) in which DHMZ participates. The project subject is strengthening a joint monitoring and weather and flooding forecast for Adriatic coastal region in the case of extreme weather and flood events. It is intention to be improved existing observation and forecasting system of weather and hydrological phenomena as a support for protections of human life and their goods over the Adriatic. Within the DHMZ component of the Project a purchase of widprofiler is planned and its installation at Dubrovnik weather station including availability meteorological and hydrological data for the project.
Cilj projekta Cilj projekta AdriaMORE je jačanje zajedničkog hidrometeorološko-maritimnog sustava monitoringa i prognoze vremena i poplava za jadransko priobalno područje u slučaju ekstremnog vremena i poplava. Dakle, cilj je unaprijediti postojeći motriteljski i prognostički sustav za potporu zaštiti i spašavanju na Jadranu.
Ključne riječi Italija, Hrvatska, Jadran, monitoring, ekstremno vrijeme, poplave, civilna zaštita
Italy, Croatia, Adriatic, monitoring, extreme weather, floods, civil protection
Odgovorna osoba i suradnici dr. sc. Krešo Pandžić, DHMZ
Davor Tomšić, DHMZ
mr. sc. Oliver Curić, DHMZ
dr. sc. Nataša Strelec Mahović, DHMZ
dr. sc. Dijana Oskoruš, DHMZ
Ivan Bujger, DHMZ
Dejan Mlađenović, DHMZ
Marija Frajman, DHMZ
Trajanje 1. siječnja 2018. - 30. lipnja 2019.
Produljenje do 30. rujna 2019.
Suradne institucije Partneri:
Abruzzo Region (vodeći partner)
Dubrovnik and Neretva Region (partner)
Croatian Meteorological and Hydrological Service (DHMZ) (partner)
Institute of Atmospheric and Climate Sciences (ISAC) of CNR (partner)
Podaci o financiranju Ukupno AdriaMORE: 1.150.000 eura
DHMZ komponenta: 300.000 eura
Aktivnosti Newsletter No.2: Mitigation & Managing Hazards in the Adriatic area (July – December 2018) [ pdf ]
Project Partner Activity - Reporting Period 3 (January - June 2019) [ pdf ]
Newsletter No.3: Mitigation & Managing Hazards in the Adriatic area (January – September 2019) [ pdf ]