Završeni projekti


Adriadapt - informacijska platforma o otpornosti na klimatske promjene za jadranske lokalne zajednice


Web stranica projekta www.adriadapt.eu

Naziv projekta Adriadapt - informacijska platforma o otpornosti na klimatske promjene za jadranske lokalne zajednice
Adriadapt - A Resilience information platform for Adriatic cities and towns
Kratki opis projekta Cilj projekta Adriadapt je uskladiti i proširiti postojeće poznavanje klimatskih promjena, uspostaviti informatičku platformu za rad s klimatskim promjenama na području Jadrana, testirati i integrirati platformu za talijanske i hrvatske testne lokacije, održavati i širiti informacije.
Glavni doprinos DHMZ grupe je u radnom paketu WP3 "Klimatski podaci i praćenje". Osnovni cilj ovog radnog paketa je prikupiti postojeće rezultate vezano uz klimu ovog područja i buduće klimatske promjene. Podaci će se koristiti u svrhu razvoja alata i metodologija za izradu strategije otpornosti na klimatske promjene na promatranim lokacijama.
Abstract Adriadapt project aims to harmonize and improve available climate related knowledge, create climate information system knowledge platform for Adriatic region, test and integrate platform for Italian and Croatian pilot cases, maintain and disseminate information.
The role of DHMZ as a partner is mainly in WP3 Climate data and monitoring. The main objective of this work package is to collect and provide climate data and the related information required to develop the tools and the methodologies aimed at the design of the climate resilience strategy over the region of interest.
Cilj projekta
  • pružiti relevantne klimatske podatke i informacije o klimatskim promjena
  • unaprijediti znanje o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama u području od interesa
  • povećati spremnost na klimatske promjene odabranih gradova i mjesta na jadranskoj obali
Ključne riječi Jadran, klimatske promjene, otpornost, implementacija
Adriatic, climate change, resilience, implementation
Voditeljica projekta za DHMZ mr.sc. Lidija Srnec; +385 1 4565 624; e-mail: lidija.srnec(at)cirus.dhz.hr
Suradnici iz DHMZ-a mr.sc. Lidija Cvitan; dr.sc. Ivan Güttler; Irena Nimac, mag.phys.-geophys.; Leonardo Patalen, dipl. ing. geod.; mr.sc. Melita Perčec Tadić; dr.sc. Alica Bajić
Trajanje 1/1/2019 - 30/06/2021
Podaci o financiranju Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija –Hrvatska 2014.-2020. Ukupno za projekt: 2.223.870,00 €, planirana sredstva za DHMZ: 126.700,00 €
Voditelj projekta CMCC Foundation - Euro-Mediterranean Centre for Climatic Change
Partneri Državni hidrometeorološki zavod
IUAV University of Venice
Centar za regionalne aktivnosti programa prioritetnih akcija (PAP/RAC)
Union of the Municipalities of Savio Valley
Regional Agency for prevention Environment and Energy of Emilia-Romagna - ARPAE
Municipality of Udine
Municipality of Cervia
Društvo za oblikovanje održivog razvoja - DOOR
Šibensko-kninska županija
Grad Vodice
Društvene mreže https://twitter.com/adriadapt
https://www.instagram.com/adriadapt
Aktivnosti

Klima se mijenja - promijenimo se i mi!
Konferencija za obalne županije, gradove i općine, online 11. svibnja 2021.

Program konferencije

Izvještaj s nacionalne konferencije

Knowledge for Local Resilience
Adriadapt završna konferencija, online - ZOOM, 8. lipnja 2021.

Program konferencije