Projekti u tijeku


PannEx - Panonski eksperiment proučavanja hidrološkog ciklusa i izmjena energije

Web stranica projekta https://pannex.org/

Naziv projekta PannEx - Panonski eksperiment proučavanja hidrološkog ciklusa i izmjena energije
PannEx - Hydrological and energy cycles in Pannonian basin Experiment
Kratki opis projekta PannEx je u procesu formiranja u regionalni hidroklimatski projekt (Regional Hydroclimate Project; RHP) u okviru Svjetskog klimatskog istraživačkog programa (World Climate Research Programme; WCRP) te Globalnog istraživačkog projekta za izmjenu energije i vode (Global Energy and Water Exchanges Project; GEWEX).
Ciljevi GEWEX-a su motrenje, razumijevanje i modeliranje hidrološkog ciklusa i tokova energije u Zemljinoj atmosferi i na površini. Ovom problemu se pristupa integriranim istraživačkim, motriteljskim i znanstvenim aktivnostima koji se fokusiraju na atmosferske i hidrološke združene procese i interakcije (uključujući procese na površini te procese vezane za zračenje) koje određuju globalni i regionalni hidrološki ciklus, prijelaze zračenja i energije te njihovu uključenost u klimatskim promjenama.
Gotovo zatvorena topografska struktura Panonskog bazena čini ga vrlo dobrim prirodnim laboratorijem za istraživanje hidroloških ciklusa i izmjene energije, s fokusom na relevantne fizikalne procese.
Abstract PannEx is in its way to become a Regional Hydroclimate Project (RHP) of the World Climate Research Programme (WCRP) Global Energy and Water Exchanges Project (GEWEX).
The GEWEX aims to observe, understand and model the hydrological cycle and energy fluxes in the Earth's atmosphere and at the surface. It proceeds by means of an integrated program of research, observations and science activities that focuses on the atmospheric, terrestrial, radiative, hydrological, coupled processes and interactions that determine the global and regional hydrological cycle, radiation and energy transitions, and their involvement in climate change.
The almost closed structure of the Pannonian basin makes it a very good natural laboratory for the study of the water and energy cycles, focusing on the physical processes of relevance.
Cilj projekta Osnovna i primjenjena istraživanja iz područja meteorologije i klimatologije te povezivanje s područjima utjecaja u agronomiji, šumarstvu i hidrologiji na području Panonskog bazena.
Ključne riječi Hidrološki ciklus, tokovi energije, združeni procesi atmosfere i površine
Hydrological cycle, enegry fluxes, coupled land-atmosphere process
Odgovorna osoba i suradnici dr. sc. Ivan Güttler
dr. sc. Branka Ivančan-Picek
Trajanje 2015. -
Suradne institucije https://pannex.org/community/
Podaci o financiranju Nacionalni izvori financiranja i bilateralni međunarodni projekti (trenutno stanje).