Projekti u tijeku


Regionalna suradnja u modeliranju atmosferskih procesa na ograničenom području u srednjoj i jugoistočnoj Europi

Web stranica projekta https://www.rclace.eu/

Naziv projekta Regionalna suradnja u modeliranju atmosferskih procesa na ograničenom području u srednjoj i jugoistočnoj Europi
Regional Cooperation for Limited Area modeling in Central and Southeast Europe
Kratki opis projekta Osnovna svrha RC LACE Programa je efikasna podijela ograničenih sredstava zemalja članica za kontinuirani razvoj sustava za numeričku prognozu vremena. Podršku u operativnoj primjeni te zajedničkom radu u okviru programa ACCORD te široj meteorološkoj zajednici. U tu svrhu, RC LACE si postavlja sljedeće ciljeve:
 • Nastavak sudjelovanja u zajedničkom radu svih članica na svim problemima numeričke prognoze vremena, od praćenja mjerenja I obrade, do odgovora na potrebe prognostičara i drugih korisnika
 • Ostvarivanje bolje kvalitete ipouzdanosti u odnosu na globalni model te također bolji od dugih modela na ograničenom području , barem u nekim lokalnim aspektima, u okviru EUMETNET/SRNWP mreže
 • Postizanja kontuiranog porasta kvalitete produkata kroz istraživanje i razvoj ostvaren u okviru RC LACE, mjeren korištenjem prikladnih statističkih parametara kao i mogućnosti prognoziranja opasnih vremenskih pojava
 • Prednost se pri tome daje specifičnoj obuci za numeričku prognozu vremena kroz multinacionalne programe, bilateralne akcije kao i specifičnu edukaciju kroz cijelu zajednicu RC LACE
 • Napredno istraživanje, razvoj alata u okviru ACCORD programa
 • Daljnje poboljšanje postojeće suradnje da istraživačkim insititutima i sveučilištima u razvoju interdisciplinarnih aplikacija s ciljem korištenja tih aplikacija u operativne svrhe.
 • Istraživanje novih isvora mjerenih podataka te njihova asimilacija na visokoj rezoluciji radi unapređenja determinističkih I vjerojatnosnih prognostičkih sustava.
 • Aktivno sudjelovanje u EUMETNET programima.
 • Razvoj i primjena aplikacija povezanih sa prirodnim katastrofama, modeliranje klime, kvalitete zraka, hidrologije, morskih struja, valova, te primjena u prometu, energetskom sektoru i poljoprivredi.
 • Postavljanje politike razmjene podataka mjerenih podataka koji ne spadaju u GTS (ne-standardnih podataka) u svrhu asimilacije i verifikacije
Abstract The primary purpose of the RC LACE Programme is to share and efficiently use members’ limited resources for continuous development of the common state-of-the-art NWP system and to support its operational use, and through that to contribute to the common endeavor within the ACCORD Consortium and wider European NWP Community. To achieve that, RC LACE group will focus on the following objectives:
 • To continue participating on a common endeavour of all Members on all aspects of NWP starting from data monitoring and/or processing up to response to forecasters’ and user requirements through modelling efforts.
 • To guarantee a quality and reliability of outputs superior to that of the coupling model and better at least on specific points of interest to that of other LAM systems in the EUMETNET/SRNWP network.
 • To achieve a continuous improvement of the quality of the products through research and development performed within RC LACE, measured using appropriate statistical scores and by the capacity to forecast high impact weather.
 • To prioritize specific NWP oriented training through multi-national programmes, bilateral actions and fostering specific training actions for the whole RC LACE community.
 • To contribute to advanced research and development efforts and participate in maintenance of the developed software and tools in coordination with ACCORD partners.
 • To further enhance the existing cooperation with research institutions and universities in developing interdisciplinary applications with an aim to explore possible usage of such applications in operational context.
 • To explore new observation sources and assimilate as many sources of observational data available in the highest possible resolution, and advance operational high-resolution deterministic and ensemble applications.
 • To actively participate in relevant EUMETNET Programmes.
 • To contribute to the development and implementation of mainstream applications linked to natural disaster and crisis management, to the modelling of climate, air quality, hydrology, ocean and waves, as well as applications for the transport sector, the sustainable energy sector, etc.
 • To approve on data policy and to establish and follow procedures for the exchange of additional (non-GTS, non-standard) observational data useful for the purpose of high-resolution data assimilation and verification.
 • To work in common on any technical project with intention to diminish the costs involved in reaching the above-stated objectives.
 • To explore the potential of new arising methods and approaches (e.g. AI and in particular machine learning) for the various disciplines of NWP.
Cilj projekta Razvoj numeričkog modela za prognozu vremena na ograničenom području.
Ključne riječi model na ograničenom području, numerička prognoza vremena
Limited area model, numerical weather prediction
Odgovorna osoba i suradnici u Hrvatskoj dr. sc. Martina Tudor, menađer programa RC LACE
Mario Hrastinski, predstavnik u upravnom odboru RC LACE
dr. sc. Antonio Stanešić, mr. sc. Stjepan Ivatek-Šahdan, dr. sc. Iris Odak Plenković, Suzana Panežić, Ana Šljivić, dr. sc. Endi Keresturi
Trajanje peti MoU 2021-2025
Suradne institucije Poljska, Austrija, Mađarska, Slovačka, Češka, Slovenija, Rumunjska, Hrvatska
Podaci o financiranju Hrvatska plaća isključivo flat rate doprisnos za ACCORD te je dodatni doprinos za LACE nula EUR