Projekti u tijeku


EUMeTrain - Međunarodni projekt obuke korištenja meteoroloških satelitskih podataka u okviru EUMETSAT-a

Web stranica projekta http://eumetrain.org/
Naziv projekta EUMeTrain - Međinarodni projekt obuke korištenja meteoroloških satelitskih podataka u okviru EUMETSAT-a
EUMeTrain - International training project sponsored by EUMETSAT to support and increase the use of meteorological satellite data
Kratki opis projekta Projekt EUMeTrain je međunarodni projekt s ciljem razvoja materijala za obuku putem računala, temeljenog na satelitskim podacima i produktima te njihovoj kombinaciji s ostalim meteorološkim podacima. Aktivnosti na projektu uključuju izradu modula za obuku putem računala, obradu zanimljivih meteoroloških situacija te predavanja i tečajeve koji se održavaju putem interneta. Sav materijal, koji uključuje i brojne interaktivne zadatke za samo-testiranje te snimke održanih predavanja. Dostupan je na internet stranici projekta svim zainteresiranim korisnicima.
Abstract EUMeTrain is an international project dedicated to the development of training material based on satellite data and its combination with other meteorological data. The aim of the project is to give the EUMETSAT users material for learning and exercising the interpretation, use and application of EUMETSAT satellite data combined with other meteorological data in the framework of their duties. The EUMeTrain training library contains training modules, case studies and recorded lectures. Many come with interactive exercises designed for self-testing. The resources are freely available to all interested users.
Cilj projekta Cilj projekta je korisnicima EUMETSAT-ovih satelitskih podataka dati materijal za učenje i vježbanje interpretacije, korištenja i primjene EUMETSAT-ovih satelitskih podataka, bilo samostalno ili u kombinaciji s drugim meteorološkim podacima, u okviru njihovih svakodnevnih aktivnosti.
Ključne riječi obuka putem računala, satelitska sinoptička meteorologija
computer aided learning, sinoptic satellite meteorology
Odgovorna osoba Dunja Plačko-Vršnak, dunja.placko-vrsnak(at)cirus.dhz.hr, tel: 01 4565 679
Trajanje od 2004. -
Suradne institucije Nacionalne meteorološke službe:
ZAMG - Austrija
FMI - Finska
DHMZ - Hrvatska
DWD - Njemačka
IPMA - Portugal
Podaci o financiranju 50 % EUMETSAT, 50 % zemlje sudionice
Godišnji iznos za DHMZ ovisi o obimu poslova na projektu, prosječno cca 13.272,28 € (100.000,00 kn)