Projekti u tijeku


Destination Earth On-Demand Extremes Digital Twin - Faza 1

Web stranica projekta https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/destination-earth
Naziv projekta Destination Earth On-Demand Extremes Digital Twin - Faza 1
Destination Earth On-Demand Extremes Digital Twin - Phase 1
Kratki opis projekta Destination Earth (DestinE) program razvija - na globalnoj skali – digitalni model Zemlje za praćenje i prognozu interakcije između prirodnih pojava i ljudskih aktivnosti. Kao dio strategija Europske komisije (Green Deal, Digitalna Strategija), DestinE će doprinijeti ciljevima kako zelene tako i digitalne tranzicije Europske Unije. DestinE će omogućiti korisnicima pristup tematskim informacijama, uslugama, modelima, scenarijima, simulacijama, prognozama i vizualizaciji povezanih podataka. Modeli i podaci će biti kontinuirano unapređivani da omoguće pouzdane informacije za izradu pripadnih mjera i politika.
Glavne komponente DestinE sustava su :
 • Core Service Platform, platforma za jednostavan pristup rezultatima programa za DestinE korisnike. Platforma će omogućiti korištenje alata za potporu odlučivanju, aplikacije i usluge temeljeći se na otvorenom, fleksibilnim i sigurnim računalnim sustavom u oblaku.
 • Data Lake, za pristup podacima servisa Copernicus, kao i podacima Europske svemirske agencije (ESA), Europske međuvladine organizacije za korištenje meteoroloških satelita (EUMETSAT) i Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena (ECMWF) i drugim izvorima, poput interneta stvari (Internet of Things) i socio-ekonomskim podacima.
 • Digital Twins – digitalne replike kompleksnih sustava Zemlje. ECMWF će, u suradnji sa svojim zemljama članicama, među ostalim i DHMZ-om, razviti Digital Twin Engine, kompleksan softverski i hardverski sustav koji zahtjeva nova generacija prognostičkih modela vrlo visoke razlučivosti.
Abstract Destination Earth (DestinE) aims to develop – on a global scale - a highly accurate digital model of the Earth to monitor and predict the interaction between natural phenomena and human activities. As part of the European Commission’s Green Deal and Digital Strategy, DestinE will contribute to achieving the objectives of the twin transition, green and digital.
DestinE will allow users to access thematic information, services, models, scenarios, simulations, forecasts and visualisations. Underlying models and data will be continuously assessed to provide reliable and actionable scenario predictions.
The main components of the DestinE system are:
 • The Core Service Platform which will provide a user-friendly entry point for DestinE users. The platform will provide evidence-based decision-making tools, applications and services, based on an open, flexible, and secure cloud-based computing system.
 • The Data Lake is the consolidation of pre-existing European data holdings from Copernicus, the data holdings of the three Destination Earth implementing entities (ESA, EUMETSAT and ECMWF) and other sources, like the Internet of Things (IoT) and socio-economic data.
 • The Digital Twins – digital replicas of the highly complex Earth systems. ECMWF will, in coordination with its Member States, among which DHMZ, develop the Digital Twin Engine, the complex software and hardware environment needed for the next generation of very high-resolution prediction models.
Ključne riječi numerička prognoza vremena, prognoza na zahtjev, geofizičko modeliranje, digitalna replika, meteorološki i geofizički ekstremi
numerical weather prediction, on-demand predictions, earth system modelling, digital twin, meteorological and geophysical extremes
Odgovorna osoba i suradnici dr. sc. Kristian Horvath, koordinator za DHMZ
dr. sc. Antonio Stanešić, zamjenik koordinatora
Mario Hrastinski, mag. phys. - geophys.
Suzana Panežić, mag. phys. - geophys.
Ana Šljivić, mag. phys. - geophys.
dr. sc. Iris Odak Plenković
dr. sc. Endi Keresturi
Ines Muić, mag. phys. - geophys.
Ena Kožul, mag. phys. - geophys.
dr. sc. Martina Tudor
Trajanje 1. rujna 2022. – 30. travnja 2024.
Suradne institucije Météo-France, Norwegian Meteorological Institute, Danish Meteorological Institute, Royal Meteorological Institute of Belgium, Geosphere, Finnish Meteorological Institute, Swedish Meteorological and Meteorological Institute, Irish National Meteorological Service, Spanish State Meteorological Agency, Czech Hydrometeorological Institute, Islandic Meteorological Office, Royal Netherlands Meteorological Institute, Hungarian Meteorological Service, Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre, Lithuanian Hydrometeorological Service, Estonian Environment Agency, Slovenian Environment Agency, Portugese Institute for Ocean and Atmosphere, Tallin Institute of Technology, Dutch National Institute for Public Health and the Environment, Bulgarian National Institute of Meteorology and Hydrology, Finnish IT Center for Science, Barcelona Supercomputing Center, Slovak Hydrometeorological Institute, French National Research Institute for Agriculture, Food and Environment, Polish Institute of Meteorology and Water Management, Institut Ruđer Bošković
Uloga DHMZ-a na projektu DHMZ doprinosi pet radnih paketa (Work Packages, WPs), koji se sastoje od sljedećih glavnih aktivnosti:
 • WP2 Code adaptation to CPUs and accelerators (Adaptacija programskog koda na CPU i akceleratore): Ovaj radni paket radi na prilagodbi postojećih kodova numeričkih modela za izvođenje na hibridnim arhitekturama. Na kraju faze 1, cilj je napraviti verziju koda ACCORD prognostičkog sustava u kojoj će računalno zahtjevni dijelovi koda moći izvoditi na grafičkim procesorskim jedinicama.
 • WP3 Implementation of hyper-resolution model (Konfiguriranje modela izrazito visoke razlučivosti): U ovom radnom paket cilj je napraviti najbolju moguću konfiguraciju za integraciju modela i asimilaciju podataka za On-Demand Extremes Digital Twin, kao jednog od glavnih ciljeva DestinE projekta. Velik dio aktivnosti uključuje uspostavu mjerodavnih konfiguracija modela da bi se zadovoljili uvjeti za prognostičko modeliranje izrazito visoke horizontalne razlučivosti.
 • WP4 Post-processing framework (Razvoj okvira za naknadnu obradu podataka): Ovaj radni paket će implementirati metodologiju za izradu kratkoročne prognoze vremena prilagođene korisnicima sa posebnim naglaskom na ekstreme i mogućnost aktivacije prognoze na zahtjev (on-demand). Da bi se omogućila funkcionalnost aktivacije prognoze na zahtjev, razviti će se procedure za detekciju ekstremnih uvjeta. Provesti će se odabrane demonstracije u područjima civilne zaštite, oceanografije, prometa i poljoprivrede. DHMZ vodi WP4 Task 4.4 Korištenje naknadne obrade podataka za ključne korisnike.
 • WP5 Dataflow design and implementation (Dizajn toka podataka i primjena): Ovaj radni paket organizira rad On-Demand Extremes Digital Twin Engine sa nužnom računalnom infrastrukturom uključujući repozitorije, skriptiranje, omogućavanje funkcionalnosti aktivacije prognoze na zahtjev (on-demand) te digitalnu repliku vrlo visoke razlučivosti za potporu odlučivanju krajnjih korisnika.
 • WP8 Impact modelling – Renewable energy (Modeliranje učinaka – Obnovljivi izvori energije): Ovaj radni paket će demonstrirati dodanu vrijednost projektne metodologije za detaljnu prognozu vremenskih ekstrema u primjeni na obnovljive izvore energije. Tijekom faze 1, razviti će se različite metode za prognozu neposrednog razvoja vremena i metode naknadne obrade podataka, te demonstrirati za specifične primjene u području obnovljivih izvora energije.