Projekti u tijeku


ACCORD – konzorcij za istraživanje i razvoj modeliranja na konvektivnoj skali

Web stranica projekta http://www.umr-cnrm.fr/accord/

Naziv projekta ACCORD – konzorcij za istraživanje i razvoj modeliranja na konvektivnoj skali
ACCORD – A Consortium for COnvection-scale modelling Research and Development
Kratki opis projekta ACCORD je program suradnje 26 nacionalnih meteoroloških službi (NMS) koje rade na razvoju i unapređenju numeričke prognoze vremena visoke prostorne rezolucije na ograničenom geografskom području.
U tu svrhu se koristi računalni kod modela razvijen u ACCORD programu kao i dijelovi koda razvijeni za globalne sustave IFS ECMWF-a i ARPEGE Meteo France-a. Globalne srednjoročne i dugoročne prognoze vremena numeričkim modelom se izračunavaju u ECMWF-u i Meteo-France-u s kojima je uspostavljena operativna suradnja radi dobivanja prognostičkih lateralnih rubnih uvjeta.
S druge strane, kratkoročna numerička prognoza vremena na velikoj prostornoj rezoluciji je odgovornost NMS. Od 1980-ih NMS su surađivale na tom polju u okviru nekoliko regionalnih konzorcija. Uspostavom ACCORD konzorcija (27. 11. 2020.) tri regionalna konzorcija (ALADIN, LACE, HIRLAM) udružila su se tvoreći jedinstvenu suradnju 26 zemalja koje zajedno rade na razvoju kratkoročne numeričke prognoze vremena.
Project summary ACCORD is a collaboration project of 26 national meteorological services (NMS) that work on the development and improvement of numerical short-range (up to three days in advance) high spatial resolution limited area weather forecasts. ACCORD consortium members use LAM code developed within ACCORD that utilizes parts of IFS from ECMWF and ARPEGE from Meteo France. The global medium-range and long-range numerical weather predictions are produced by the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) and Meteo-France with which operational collaboration has been established to obtain lateral boundary conditions.
On the other hand, the high spatial resolution short-range numerical weather predictions are the responsibility of NMSs. Since the 1980s, these NMSs have collaborated within the frame of several regional consortia. With the establishment of the ACCORD consortium (November 27, 2020), three regional consortia (ALADIN, LACE, HIRLAM) joined together to form a unique collaboration of 26 countries that work together to develop short-range numerical weather forecast.
Cilj projekta Suradnja i zajednički rad na daljem razvoju kratkoročne numeričke prognoze na ograničenom geografskom području. Razvoj novih algoritama koji će suočiti s izazovima koje nose paralelne računalne arhitekture i golemi protoci podataka. Unapređenje i osnaživanje rada na istraživanju i razvoju zajedničkog koda numeričkog modela atmosfere, proširenje suradnje na novim komponentama tog kompleksnog sustava te njegovo učinkovitije održavanje.
Ključne riječi numerički model, prognoza vremena
numerical model, weather prediction
Odgovorna osoba i suradnici dr. sc. Antonio Stanešić – lokalni voditelj tima,
dr. sc. Martina Tudor – ACCORD ALARO CSC Leader,
dr. sc. Kristian Horvath (član ACCORD znanstveno-tehnološkog savjetodavnog odbora),
dr. sc. Iris Odak Plenković, Mario Hrastinski, Suzana Panežić, Ana Šljivić, dr. sc. Endi Keresturi, Ines Muić, Ena Kožul, Ivan Vujec
Trajanje Prvi MoU (1. 1. 2021. – 1. 1. 2026.)
Suradne institucije Nacionalne meteorološke službe: Alžir, Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Hrvatska, Island, Irska, Litva, Mađarska, Maroko, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Tunis, Turska
Podaci o financiranju Zemlje članice konzorcija (pristojba po članici)