Projekti u tijeku


INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu

Web stranica projekta www.italy-croatia.eu/web/intesa

Naziv projekta INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu
INTESA - Impoving Maritime Transport Efficiency and Safety in the Adriatic
Kratki opis projekta Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) partner je u projektu INTESA u okviru Programa INTERREG bilateralne prekogranične suradnje Italije i Hrvatske ( European Territorial Cooperation Program Interreg V-A Italy-Croatia CCI No 2014TC16RFCB042).
INTESA projekt je potpisan od strane vodećeg partnera Uprava luka sjevernog Jadrana iz Venecije (engl. North Adriatic Sea port Authorities, Venice, Italy), te 10 punopravnih partnera na INTESA projektu.
INTESA je dio EU pomorske stategije EUSAIR i procesa prekograničnog povezivanja na Jadranu. INTESA je dio programske osi 4.1 koji okuplja projekte vezane uz pomorski promet.
INTESA je projekt povezivanja najvećih talijanskih i hrvatskih pomorskih luka i nacionalnih pomorskih administrativnih organizacija u cilju poboljšanja i harmonizacije procedura i informatičkih sustava za lučki i pomorski promet, kao i za razmjenu informacija za optimalnu/efikasnu/učinkovitu i sigurnu pomorsku plovidbu po Jadranu.
Abstract INTESA is a project connecting the largest Italian and Croatian maritime ports and national maritime administrative organizations in order to improve and harmonize procedures and information systems for port and maritime transport, as well as to exchange information for optimal, efficient and safe maritime navigation in the Adriatic.
Opći cilj projekta Cilj projekta je povećati sigurnost i pospješiti internacionalni transport roba morskim putem u jadranske luke Italije i Hrvatske.
Posebni ciljevi

Poboljšavanje procedura, informatičkih i logističkih sustava za pomorsku plovidbu na Jadranu u Italiji i Hrvatskoj na: prilaznim morskim rutama, glavnim trgovačkim lukama i pridruženoj kopnenoj prometnoj infrastrukturi, te razvoj sustava za razmjenu administrativnih i meteoroloških informacija između pomorskih administracija Italije i Hrvatske.

INTESA rezultati pozitivno će utjecati na pomorski promet na Jadranu:

  1. Optimiziranje lučkih operacija / procedura za poticanje pomorskog prometa, kapaciteta pomorskog prijevoza na kratkim relacijama i poboljšanje veza s kopnenom mrežom za pametniji i učinkovitiji lanac opskrbe robom i povezanost građana
  2. Grupiranje lučkih aktivnosti i procesa za privlačenje prometa u jadranskom području
  3. Promicanje učinkovitih veza luka s unutarnjim čvorovima i logističkim sustavima
  4. Poboljšanje koordinacije i usklađivanja dijeljenja podataka radi poboljšanja multimodalnosti
  5. Osiguranje sigurnosti i održivosti teretnog prometa

INTESA rezultati unaprijediti će pomorsku sigurnost na Jadranu u vidu:

  1. Poboljšanja sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša u Jadranskom moru
  2. Poboljšanja emitiranja pomorskih sigurnosnih informacija bez daljnjeg opterećenja za operatore na kopnu
  3. Jačanje prekogranične suradnje kroz razmjenu emitiranih AIS ASM-ova u stvarnom vremenu
  4. Povećanje sigurnosti i konkurentnosti luka
  5. Definiranje zajedničkih smjernica za emitiranje sigurnosnih informacija u Jadranskom moru

Specifična uloga DHMZ-a DHMZ je voditelj radnog paketa za komunikaciju i promiđbu aktivnosti i rezultata INTESA projekta, te sudionik na nekoliko pilot projekata.
Očekuje se kreiranje procjene potreba za unapređivanjem sustava za razmjenu podataka o sigurnosti pomorskog prometa; definiranje sadržaja deset INTESA pilot projekata; izrada baze korisnika radnih paketa i sustava za komunikaciju rezultata projekta. Popisati će se i unaprijediti osjetnici za mjerenja na moru, te unaprijediti sustav monitoringa Jadrana. Istražiti će se korištenje AIS AMS sustava za razmjenu mjerenja na automatskim osjetnicima i razmjenu meteoroloških poruka. Uvrstiti će se DHMZ pomorske meteorološke prognoze i mjerenja u Sustav nadgledanja pomorske plovidbe - VTSa Hrvatske i Italije.
Ključne riječi Jadran, pomorski promet, efikasnost, sigurnost, pomorske prognoze
Adriatic, sea traffic, efficiency, security, marine forecast
Kontakt osoba pri DHMZ-u Dijana Klarić, +385 1 4565 616; e-mail: dijana.klaric(at)cirus.dhz.hr
Trajanje 1. 1. 2019. - 30. 6. 2022.
Podaci o finaciranju: Ukupna vrijednost projekta iznosi je 2.896.480,00 EUR, udio DHMZ-a je 180.000,00 EUR.
Sufinanciranje osigurava Europska unija (Europski fond za regionalni razvoj i Instrument pretpristupne pomoći 2014. - 2020.) u udjelu od 85 %, a država Hrvatska u udjelu od 15 %.
Voditelj projekta North Adriatic Port Authority (LP), Italija
Suradne organizacije: Italian Ministry of Infrastructure and Transport - Coast Guards Autorities, Italy
RAM-RETE Autostrade Mediterranee SPA, Italy
Port Network Authority of Eastern Adritaic sea, Italy
Ravena Port authority, Italy
Central Adriatic Ports Authority, Italy
Southern Adriatic Sea Port Authorities, Italy
Lučka uprava Rijeka, Hrvatska
Lučka uprava Ploče, Hrvatska
Lučka uprava Split, Hrvatska
Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, Hrvatska
Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatska
Društvene mreže Facebook: https://www.facebook.com/intesa.project/
Instagram: https://www.instagram.com/intesa_project/?hl=hr
Twitter: https://twitter.com/IntesaProject
Aktivnosti INTESA ports map [jpg]