Projekti u tijeku


EUMETNET Klimatski program

Naziv projekta EUMETNET Klimatski program
EUMETNET Climate Programme
Kratki opis projekta Razvoj klimatskih servisa brzo je rastuće područje zbog različitih inicijativa i novih pružatelja usluga (npr. Copernicus Climate Change Service C3S). Stoga je nužno da europske nacionalne meteorološke i hidrološke službe (NMHS) kao članice EUMETNET-a prate inovacije i razvoj ovih usluga. Također je prepoznata potreba za interakcijom između NMHS-a, i između NMHS-a i europskih organizacija i dionika. Cilj ovog programa je pružanje podrške članicama EUMETNET-a u oba zadatka.
Abstract Climate services is currently a rapidly growing area due to different initiatives and additional players (e.g. Copernicus Climate Change Service C3S). Therefore it is necessary that European NMHSs as a EUMETNET members follow up on the associated innovations and development. Moreover interaction between the NMHS, and between the NMHS and European organisations and stakeholders is necessary. This programme aims at supporting the members of EUMETNET in both tasks.
Cilj projekta 1) Razmjena informacija o trenutnim aktivnostima između članica EUMETNET-a putem „Ekspertnog tima Klima". Rasprava o novim i postojećim europskim inicijativama kako bi se uspostavila zajednička strategija prema njima.
2) Uspostava i održavanje veza s europskim agencijama i vodećim programima (Copernicus, HORIZON, ESA, druge aktivnosti EUMETNET-a) kako bi se osigurali komunikacijski kanali za dvosmjernu razmjenu informacija i prepoznale mogućnosti za nove suradnje.
3) Podržati NMHS-ove kako bi se osigurala visoka kvaliteta i dosljednost paneuropskih klimatskih skupova podataka i usluga putem organiziranja radionica i sastanaka tijekom klimatskih konferencija. To uključuje razmjenu informacija o metodama i smjerovima razvoja između članica EUMETNET-a i znanstvene zajednice.
4) Izborni PEP725 modul. Tijekom posljednjih godina baza PEP725 (europska fenološka baza podataka) razvijena je djelomično uz potporu EUMETNET-a. Nastavak aktivnosti osigurat će da EUMETNET ne izgubi dosadašnja ulaganja u bazu podataka. U tu svrhu tražit će se mogućnosti za povezivanjem PEP 725 modula s europskim agencijama i vodećim programima.
Ključne riječi EUMETNET Klimatski program, Ekspertni tim Klima, komunikacija
EUMETNET Climate Programme, Expert Team Climate, communication
Odgovorna osoba mr.sc. Melita Perčec Tadić, +385 1 45 65 638, e-mail: melita.percec.tadic(at)cirus.dhz.hr
Suradnici 22 EUMETNET članice i jedna vanjska suradna institucija
Trajanje 1. 1. 2019. - 31. 12. 2023.
Suradne institucije Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG)(Coordinating Member)
Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)
Podaci o financiranju Program financiraju članice EUMETNET-a
Ukupni budžet: 211.500,00 EUR-a
DHMZ: 51.500,00 EUR
Uloga DHMZ-a na projektu DHMZ će biti odgovoran za uspostavljanje kontakta s programima Copernicus, EU-Framework, EEA i ESA/CCI. DHMZ će sudjelovati u svim ostalim aktivnostima.