Istraživanje i razvoj


Znanstveno-istraživačka djelatnost u DHMZ-u provodi se od početaka rada meteorološke službe. Već 11. studenog 1976. godine je ondašnji Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upisan u registar znanstvenih organizacija. Po rješenju od 20. rujna 1996. godine DHMZ se nalazi u Upisniku znanstveno-istraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske kao ustanova koja obavlja znanstveno-istraživačku djelatnost u znanstvenom području prirodnih znanosti. Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) temeljem Plana reakreditacije znanstvenih organizacija za 2015. pokrenula je postupak reakreditacije DHMZ-a kao znanstvene institucije izvan sustava visokog obrazovanja i javnih znanstvenih instituta. U postupku vrednovanja utvrđeno je da DHMZ ispunjava uvjete kvalitete prema svim kriterijima u znanosti i visokom obrazovanju (NN, 45/09) te Ministarstvo znanosti potvrdom od 20. siječnja 2016. godine potvrđuje preporuku AZVO-a čime DHMZ potvrđuje status znanstveno-istraživačke ustanove.

DHMZ kao znanstveno-istraživačka pravna osoba u znanstvenom području prirodnih znanosti nacionalno je središte izvrsnosti i znanja u području meteorologije, klimatologije i hidrologije.

U sklopu znanstvenih, razvojnih i primijenjenih istraživanja naši znanstvenici i stručnjaci ravnopravno surađuju s inozemnim znanstvenicima na nizu projekata i programa na mnogobrojnim temama od kojih izdvajamo samo neke:

  • specifičnosti lokalnih i regionalnih atmosferskih procesa u svrhu unapređenja metoda njihovog modeliranja i pouzdane prognoze s posebnim naglaskom na opasne vremenske prilike
  • razvoj i primjena modela za kratkoročnu prognozu vremena
  • praćenja klime, dijagnosticiranja klimatskih promjena i varijabilnosti klime
  • kompleksna međudjelovanja atmosfere i mora
  • hidrološke i morfološke značajke rijeka
  • razvoj hidrološko-hidrauličkih modela i njihova operativna primjena
  • specifičnosti procesa prijenosa i taloženja onečišćujućih tvari u atmosferi

Za DHMZ kao nacionalnu meteorološku službu čiji je osnovni zadatak podrška državi u sustavu osiguranja sigurnosti ljudi i dobara, te podrška gospodarstvu veliki se naglasak u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti daje primijenjenim istraživanjima za potrebe energetike, poljoprivrede, zaštite okoliša, prometa, graditeljstva, turizma i mnogih drugih gospodarskih grana.

U znanstvenim istraživanjima i razvoju DHMZ prima projektnu financijsku potporu od Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske zaklade za znanost. Velik dio istraživanja dio je međunarodnih istraživačkih i razvojnih projekata u okviru suradnje nacionalnih meteoroloških službi na svjetskoj (WMO) ili europskoj (EUMETNET) razini. Znanstvenici DHMZ-a sudjeluju i u mnogim projektima koji se financiraju iz EU fondova.