Publikacije DHMZ-a


Primijenjena znanstvena istraživanja u Državnom hidrometeorološkom zavodu

Naslovnica monografije

  Glavna urednica
  dr. sc. Branka Ivančan-Picek

  Urednički odbor
  dr. sc. Alica Bajić
  Vesna Đuričić, dipl. inž.
  dr. sc. Marjana Gajić-Čapka
  dr. sc. Krešo Pandžić
  Sonja Vidič, dipl. inž.
  dr. sc. Višnja Vučetić
  dr. sc. Ksenija Zaninović

  Recenzenti
  mr. sc. Edita Lončar
  dr. sc. Nadežda Šinik

Lektura
dr. sc. Alemko Gluhak
Korektura teksta
Vesna Đuričić, dipl. inž.
Likovno oblikovanje knjige i naslovnice
Mia Vučić, univ.spec. grafike
Izdavač
Državni hidrometeorološki zavod
Tisak
Tiskara Zelina d.d.
Naklada
500 primjeraka

CIP zapis dostupan u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu pod brojem 001019417
ISBN 978-953-7526-05-4

O knjizi

Povodom 50 godina registrirane znanstvene jedinice u Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ) i 70 godina osnutka, u ožujku 2019. DHMZ je izdao monografiju Primijenjena znanstvena istraživanja u Državnom hidrometeorološkom zavodu. U izradi monografije sudjelovalo je 17 autora, aktivnih i umirovljenih djelatnika DHMZ-a: Alica Bajić, Ksenija Cesarec, Ksenija Cindrić Kalin, Lidija Cvitan, Vesna Đuričić, Marjana Gajić-Čapka, Ivan Güttler, Branka Ivančan-Picek, Dijana Oskoruš, Krešo Pandžić, Melita Perčec Tadić, Renata Sokol Jurković, Lidija Srnec, Sonja Vidič, Višnja Vučetić, Vlasta Tutiš i Ksenija Zaninović.

U knjizi je dan pregled razvoja hrvatske meteorologije i hidrologije u okviru nacionalne meteorološke i hidrološke službe u drugoj polovici XX. i na početku XXI. stoljeća. To je doba obilježeno naglim tehnološkim ubrzanjem na globalnoj razini koje je zahtijevalo brze promjene i prilagodbe u svakodnevnom operativnom i znanstvenom radu djelatnika DHMZ-a. U četrdeset godina prosječnog radnog vijeka, bilo je potrebno savladati eksponencijalnu liniju razvoja tehnologije i naučiti se koristiti najprije telegrafom, pisaćim strojem, a zatim teleksom, prvim računalima, internetom, osobnim i prijenosnim računalima, superračunalima, pa sve do tehnologije današnjeg virtualnog svijeta brzih pretraživača, mogućnosti pohrane i prijenosa goleme količine podataka, mobilnih aplikacija itd.

Sve do kraja 80-ih godina, do uvođenja računala u rad zaposlenika DHMZ-a, priprema znanstvenih i stručnih materijala bila je dugotrajan i složen proces. Uglavnom se sve crtalo rukom, a završna faza bilo je iscrtavanje pojedinih grafova i slika tušem na prozirnom papiru pausu. Tekstovi su pisani na pisaćim strojevima.

Takav ručni rad, iz današnje perspektive raspoloživih hardverskih i softverskih mogućnosti, može se činiti kao daleka prošlost. No, od tada je prošlo samo tridesetak godina! Upravo je to razdoblje najvećih tehnoloških promjena kakvih nije bilo nikada prije u povijesti ljudskog razvoja. Potreba za brzom prilagodbom na nova tehnološka rješenja zahtijevala je i ogroman dodatni napor i neprestanu edukaciju naših stručnjaka. Eksponencijalna linija tehnološkog razvoja omogućila je i nagli razvoj meteorologije. Suvremene metode motrenja radarima i satelitima omogućile su prikupljanje velike količine podataka o svojstvima atmosfere, zemljine površine i oceana. Njihova obrada i analiza postaje svakim danom sve brža, a dodatno razvoj združenih numeričkih modela omogućuje detaljan uvid u fizikalne procese u sustavu atmosfera–tlo–more na svim vremenskim skalama, od kratkoročnih pa sve do klimatskih projekcija do kraja XXI. stoljeća.

A budućnost, čini se, nastavlja s eksponencijalnom linijom razvoja.

Knjiga Primijenjena znanstvena istraživanja u Državnom hidrometeorološkom zavodu podijeljena je na pet osnovnih poglavlja: Povijest nastanka znanstvene jedinice, Primijenjena istraživanja za potrebe društva i gospodarstva, Znanstveno-istraživački projekti, Međunarodna suradnja te Planovi za budućnost. Na kraju knjige, nalaze se poglavlje Prilozi sa šest vrijednih popisa – svjedoka bogatog i sadržajnog rada djelatnika DHMZ-a u domeni znanstveno-istraživačke djelatnosti: Popis djelatnika CMI-a i SMIR-a, Popis znanstvenika i istraživača CMI-a i SMIR-a, Popis znanstvenika i istraživača DHMZ-a, Popis magistarskih radova i doktorskih disertacija, Popis skupova (radionice, konferencije) u organizaciji DHMZ-a te Popis studija i elaborata.

Primijenjena znanstvena istraživanja u Državnom hidrometeorološkom zavodu   [ pdf ]

Za knjigu u tiskanom obliku molimo da nas kontaktirate na e-mail: dhmz@cirus.dhz.hr