1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - zanimljivosti


Nacionalne hidrometeorološke službe važan kamenčić u prilagodbi klimatskim promjenama

dr. sc. Klemen Bergant, izvršni direktor EUMETNET-a, u posjetu DHMZ-u

DHMZ, 15. 6. 2023. - Dr. sc. Klemen Bergant, izvršni direktor EUMETNET-a, mreže europskih nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi, 15. i 16. lipnja 2023. u službenom je posjetu DHMZ-u.

Dr. sc. Bergant, meteorolog s više od 24 godine iskustva u istraživanju i podučavanju meteorologije i klimatologije te 15 godina iskustva u vođenju i upravljanju u državnoj upravi, dužnost izvršnog direktora EUMETNET-a obnaša od 2021. godine. Prije preuzimanja ove važne uloge, dr. sc. Bergant bio je direktor Meteorološkog ureda (2006. – 2017.), a potom direktor Ureda za meteorologiju i hidrologiju (2017. – 2020.) u Slovenskoj agenciji za okoliš (ARSO).

Njegov posjet DHMZ-u bio je savršena prilika za razgovor s ovim istaknutim i iskusnim stručnjakom o važnosti i ulozi nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi u svjetlu zabrinjavajućeg zagrijavanja našeg planeta, o projektima suradnje EUMETNET-a koji daju ključnu podršku članicama u ispunjavanju njihovih temeljnih zadaća i nadležnosti, o budućim planovima i projektima, kao i iskustvima susjedne Slovenije te ostalih europskih država u suočavanju s ekstremnim vremenskim prilikama, kao što je tuča i sustavi obrane od tuče.

Što je to EUMETNET Climate Programme? Kako DHMZ sudjeluje u radu i programima suradnje EUMETNET-a? Na koji način će instalirani meteorološki radari na Jadranu doprinijeti boljoj pokrivenosti Europe visokokvalitetnim podacima u stvarnom vremenu?

Samo su neka od pitanja na koje odgovore ima dr. sc. Klemen Bergant. Pomoću ove tri ključne teme otkrijte što nam je sve rekao u intervju.

EUMETNET programi: Unaprjeđenje europskih meteoroloških usluga i suradnje
Klimatski program EUMETNET-a: Razmjena znanja i podrška za prilagodbu klimatskim promjenama
DHMZ-ova povijesna modernizacija: Radarska mjerenja i njihov doprinos u sustavu Meteoalarm


EUMETNET programi: Unaprjeđenje europskih meteoroloških usluga i suradnje

Koji je razlog Vašeg posjeta DHMZ-u? O kojim ćete projektima i temama razgovarati s kolegama?

EUMETNET je mreža od 31 europske nacionalne meteorološke službe. Godine 2024. ulazimo u novu, petogodišnju fazu EUMETNET programa. Rasprava s našim članicama o njihovim prioritetima i potrebama ključna je ako želimo osigurati programe koji će ih učinkovito podržati u obavljanju njihovih osnovnih zadaća. Jedan od razloga mog posjeta je taj što imam mogućnost raspravljati o prioritetima i potrebama DHMZ-a u kontekstu EUMETNET-a. Drugi je razlog što ću prisustvovati trećem sastanku voditelja službi i odjela za klimatologiju članica EUMETNET-a čiji je domaćin 15. i 16. lipnja 2023. DHMZ.

Koji su neki od najvažnijih projekata EUMETNET-a i koji su njihovi ciljevi?

Teško je reći koji su najvažniji programi EUMETNET-a, jer to ovisi o perspektivi svakog člana. Osnova EUMETNET-a oduvijek su bili programi motrenja. Neki od njih posvećeni su skupnom izvođenju motrenja u područjima s oskudnim podacima, koje niti jedna od naših članica ne može napraviti individualno. Tipičan primjer je EUMETNET Automated Shipboard Aerological Programme (E-ASAP), koji provodi radiosondažna motrenja koristeći se uređajima za lansiranje na trgovačkim brodovima u sjevernom Atlantiku. Drugi programi EUMETNET - a istražuju nekonvencionalne načine motrenja. Na primjer, GNSS Program za vodenu paru (E-GVap) pruža procjene ukupnog zenitnog kašnjenja Globalnog satelitskog navigacijskog satelitskog sustava (GNSS) u gotovo stvarnom vremenu. Dok neki drugi programi prikupljaju podatke članica na nacionalnoj razini, osiguravaju alate za kontrolu kvalitete tih podataka, te izrađuju proizvode s dodanom vrijednošću. Na primjer, u okviru EUMETNET Programa o operativnoj razmjeni informacija o meteorološkim radarima (OPERA), naše članice razmjenjuju stručno znanje o vremenskim radarima, osiguravaju visokokvalitetne nacionalne radarske podatke i zajednički proizvode visokokvalitetne paneuropske radarske kompozite. Svi ti podaci i proizvodi koriste se za praćenje i asimilaciju u numeričke prognostičke model, poboljšavajući vremenske i klimatske usluge naših članica.

Najpoznatiji EUMETNET program je European Multi-service Meteorological Awareness Program (EMMA) s mrežnom stranicom Meteoalarm. U okviru ovog Programa, naše članice razvijaju standarde vremenskih upozorenja i prekograničnih koordinata te skupljaju upozorenja iz 37 europskih zemalja na 33 jezika koristeći zajednički kod u boji na mrežnoj stranici Meteoalarm.

Nekoliko manjih programa pomaže našim članicama poboljšanje kapaciteta vremenskih i klimatskih servisa. Tipičan primjer za to su EUMETNET-ov Program edukacije i obuke (EUMETCAL) i Programi zajedničke suradnje za numeričku prognozu vremena (NWP-C). Osim toga, neki programi imaju za cilj zastupanje naših članica u raznim europskim organizacijama i obranu njihovih kolektivnih interesa. Na primjer, EUMETNET-ov Program zaštite učestalosti (EUMETFreq) nastoji pružiti zaštitu radijskih frekvencija koji su od iznimne važnosti za sve aktivnosti motrenja Zemlje, uglavnom za zaštitu od prijetnji WiFi RLAN-a (za radare) i 5G interferencije (za meteorološke satelite).

Iako se programi EUMETNET-a prvenstveno usmjereni na dobrobit i korist za naše članice, neki od programa omogućuju dostupnost podataka i proizvoda naše zajednice vanjskim korisnicima, kao što je EUMETNET Program o politici i dostupnosti podataka (EUMETDAPS). Članicama i članicama suradnicama pruža podršku u politici podataka, kao i u dostupnosti njihovih podataka vanjskim korisnicima, uključujući licenciranje. Program savjetuje članice o prijelazu na politiku otvorenih te održava odnose s privatnim sektorom i akademskom zajednicom. Naše članice zajednički razvijaju i provode Federated European Meteo-hydrological Data Infrastructure (FEMDI). FEMDI će omogućiti učinkovitu razmjenu informacija (podataka i proizvoda) između članica, kao i jednostavan pristup vanjskim korisnicima putem standardiziranih API-ja, uzimajući u obzir politike podataka naših članova. Nadalje, ovo će pomoći našim članovima u provedbi WIS2.0 i WMO-ove Politike objedinjenih podataka, kao i u provedbi EU Direktive o otvorenim podacima i njezinog provedbenog akta o skupovima podataka visoke vrijednosti.

EUMETNET pokriva raznolik portfelj programa koji podržavaju naše članice u njihovim službenim dužnostima u različitim aspektima.

Klimatski program EUMETNET-a: Razmjena znanja i podrška za prilagodbu klimatskim promjenama

Recite nam nešto više o programu EUMETNET Climate Programme?

Klimatski program EUMETNET-a olakšava razmjenu klimatskih podataka, razmjenu znanja i iskustava o klimatskim uslugama među našim članicama, te suradnju u istraživanju klime i razvoju usluga s akademskom zajednicom i drugim europskim ili međunarodnim organizacijama i inicijativama. Potonji uključuje usluge Copernicus Climate Change (C3S) koje provode ECMWF, EUMETSAT Climate Monitoring i WMO regionalni klimatski centri. Program unapređuje kapacitete naših članica za inovativne klimatske usluge kao platformu za razmjenu podataka i najboljih praksi za razvoj visokokvalitetnih skupova klimatskih podataka, razmjenu znanja, metodologija i alata za klimatske proizvode s dodanom vrijednošću, pružajući uvid u razvoj događaja trećih strana povezanih s klimom, organiziranje sastanaka o specifičnim temama povezanih s klimom te pružanje mogućnosti obuke.

Na koji je način i u koje projekte/programe EUMETNET-a uključen DHMZ-e? Zašto je realizacija tih projekata/programa važna?

DHMZ je vrlo aktivan član EUMETNET-a otkada se pridružio mreži 2007., a na nekim je programima EUMETNET-a surađivao i prije toga. Trenutno, DHMZ sudjeluje u svim EUMETNET-ovim programima, osim u Programu potpore zračnom prometu, gdje ga zamjenjuje Hrvatska kontrola zračne plovidbe.

DHMZ je posebno aktivan u EUMETNET Collaborative Advanced Learning Programme (EUMETCAL). Glavni cilj ovog programa je odgovoriti na potrebe naših članica za obrazovanjem i obuku. Omogućuje pristup širokom rasponu obrazovnih materijala i materijala za obuku te potrebnim alatima i tehničkoj podršci za provedbu online programa obuke za operativne meteorologe. Preko službenika tehničke podrške EUMETCAL-a, DHMZ je odgovoran za pružanje podrške korisnicima EUMETNET infrastrukture za e-učenje.

U već spomenutom Klimatskom programu, DHMZ djeluje kao glavna kontaktna točka između Klimatskog programa EUMETNET-a i drugih aktivnosti EU povezanih s klimom, kao što su Copernicus, relevantni projekti EU i Europska agencija za okoliš.

Znanstvenici su nedavno ponovno upozorili kako se naš planet rekordno brzo zagrijava. Kako nacionalne meteorološke i hidrološke službe mogu pomoći prilagodbi zajednica i društva klimatskim promjenama i ekstremima? Koja je njihova uloga? Hoće li se ona mijenjati u budućnosti?

Klimatske su promjene jedan su od najvećih izazova čovječanstva. Nacionalne meteorološke i hidrološke službe, koje imaju dugu tradiciju motrenja klime i usluga, predstavljaju važan kamenčić u mozaiku potencijalnih rješenja. Nacionalne meteorološke i hidrološke službe trebale bi biti prepoznate kao vjerodostojni izvori pouzdanih setova podataka visoke vrijednosti o klimi koji su lako dostupni drugim nacionalnim meteorološkim i hidrološkim službama, znanstvenoj zajednici, te privatnom sektoru za istraživanje o klimi i klimatskim servisima. Takvo istraživanje i inovativne usluge, u kojima bi nacionalne meteorološke i hidrološke službe također trebale imati važnu ulogu, temelj su za učinkovite mjere ublažavanja klime i prilagodbe te stoga doprinose poboljšanoj otpornosti našeg društva na klimatske promjene i s njima povezane vremenske ekstreme. Budući da su klimatske promjene interdisciplinarni problem, nacionalne i meteorološke službe morat će u budućnosti još tjesnije surađivati s nacionalnim i međunarodnim partnerima koji rade u područjima povezanim s klimom. Takva je suradnja ključna za pružanje potrebnih klimatskih informacija i savjeta o politici donosiocima odluka, gospodarstvu i javnosti, te za razvoj prilagođenih klimatskih usluga za različite aktivnosti ublažavanja i prilagodbe.

DHMZ-ova povijesna modernizacija: Radarska mjerenja i njihov doprinos u sustavu Meteoalarm

DHMZ je u sklopu povijesne modernizacije koju provodi, prošle godine instalirao radare na Jadranskoj obali i time je cijeli teritorij Hrvatske po prvi puta pokriven radarskim mjerenjima. Koliko su radarska mjerenja važna za pravodobna upozorenja i kakav je njihov doprinos sustavu Meteoalarm?

Radarska mjerenja su neprocjenjiva za praćenje i trenutno predviđanje ekstremnih oborina, a također se sve više asimiliraju u numeričke modele predviđanja vremena kako bi se poboljšale kratkoročne vremenske prognoze. Poboljšanjem praćenja, prognoze trenutnog stanja i predviđanja ekstremnih oborina, radarska mjerenja pridonose pouzdanim ranim upozorenjima, koja se šire putem dobro uspostavljenih nacionalnih kanala i sustava Meteoalarm. I kroz učinkovite sustave ranog upozoravanja, nacionalne meteorološke i hidrološke službe doprinose zaštiti života i imovine. Meteorološki radari su neizostavan alat svake moderne nacionalne meteorološke i hidrološke službe. Želim naglasiti da nedavni projekti modernizacije DHMZ-a nisu bitni samo za Hrvatsku nego i za širu europsku zajednicu. Modernizirani hrvatski motriteljski sustavi doprinijet će boljoj pokrivenosti Europe visokokvalitetnim podacima u stvarnom vremenu i time poboljšati kvalitetu naših zajedničkih paneuropskih proizvoda i usluga, kao što je OPERA meteorološki radarski kompozit.

Radari su jedan od alata za upozorenja na tuču. Što možemo naučiti iz iskustava EU zemalja vezano uz obranu od tuče i posebno ako se možete osvrnuti zašto je obrana od tuče ukinuta u Sloveniji?

Iako bismo svi željeli imati čarobni štapić za zaustavljanje tuče, nažalost nema znanstvenih dokaza da bi suzbijanje tuče glaciogenim zasijavanjem oblaka doista uspjelo. U svojoj Izjavi o promjenama vremena, WMO ističe: Iako je postignut napredak, naše razumijevanje oluja još nije dovoljno kako bi omogućilo pouzdano predviđanje učinaka zasijavanja na suzbijanje tuče. Superstanične oluje prepoznate su kao poseban problem zbog štete koju uzrokuju ovi vrlo dinamični i energetski mezoskalni sustavi. Stoga je malo članica EUMETNET-a aktivno uključeno u aktivnosti suzbijanja tuče, a niti jedna kolektivna aktivnost EUMETNET-a nije posvećena ovoj temi.

U Sloveniji je 1996. napuštena raketna obrana od tuče, koju je tada provodio Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije. Dva su razloga za to. Temeljita analiza dosadašnjih aktivnosti suzbijanja tuče pokazala je da se učinkovitost takvog suzbijanja tuče u Sloveniji ne može znanstveno potvrditi. Osim toga, kvaliteta raketa koje su se tada koristile pogoršala se do te mjere da je stvarala poteškoće u izvođenju suzbijanja tuče. Od 1999. suzbijanje tuče iz zraka provodi se u malom dijelu sjeveroistočne Slovenije, a sufinancira ga nekoliko općina i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane. Nažalost, implementiran je tako da je nemoguće objektivno ocijeniti njegovu učinkovitost. Slovenska agencija za okoliš, kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba, ne sudjeluje u ovoj aktivnosti.

Koji su budući projekti EUMETNET-a?

Pokretanje nove faze programa EUMETNET-a poklapa se s nizom izazova za našu zajednicu, poput pružanja jednostavnog pristupa članova visokovrijednim skupovima podataka, iskorištavanja novih izvora podataka, kretanja prema predviđanju i upozoravanju temeljenom na učinku, primjeni umjetne inteligencije u meteorološkim uslugama, itd. Nažalost, to se također podudara s vrlo visokom inflacijom, koja utječe na sve naše članove i posljedično ograničava njihove zajedničke ambicije. Stoga tražimo učinkovitost u trenutnim aktivnostima EUMETNET-a, posebno u većim programima motrenja, kako bismo mogli nastaviti većinu postojećih aktivnosti, budući da sve one koriste našim članicama. Željeli bismo omogućiti određeni proračunski prostor za nove aktivnosti visokog prioriteta, kao što je učinkovita upotreba Interneta stvari i skupova podataka dobivenih od mnoštva korisnika te, u određenoj mjeri, upotreba umjetne inteligencije za vremenske i klimatske usluge.