1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - zanimljivosti


Ocean, klima i vrijeme: uloga WMO-a

DHMZ, 4. 6. 2018. − Povodom Svjetskog dana oceana koji se obilježava 8. lipnja, Svjetska meteorološka organizacija je objavila prigodni letak pod nazivom Ocean, klima i vrijeme: uloga Svjetske meteorološke organizacije iz kojeg izdvajamo:

Ocean* pokriva oko 70 % Zemljine površine i glavni je pokretač vremena i klime na Zemlji. Oceani su i glavni pokretači globalne ekonomije, obzirom da se više od 90 % svjetskog trgovačkog prometa obavlja preko oceana i ocean hrani 40 % čovječanstva koja živi na udaljenosti do 100 km od obale. Zbog njegovog značenja, nacionalne meteorološke službe i istraživači redovito prate ocean, analiziraju njegov utjecaj na atmosferu te pružaju informacije nužne za sigurno gospodarenje i boravak na moru i uz more. Danas je zbog sve većeg utjecaja klimatskih promjena motrenje i istraživanje oceana te pružanje informacija o oceanima važnije nego ikad prije.

WMO surađuje s Međunarodnom pomorskom organizacijom (IMO) kako bi osigurao standardizirane informacije, prognoze i upozorenja važne za sigurnosti života i imovine na moru. Zbog globalne važnosti oceana nužna je snažna međunarodna koordinacija radi osiguranja redovitog i održivog motrenja. Kako bi se pratilo zagrijavanje i mijenjanje oceana WMO je pokrovitelj Svjetskog sustava za motrenje oceana (GOOS). Ovaj koordinirani sustav čine mreže brodova, plutača i drugih instrumenata, a vodi ga Organizacija UN-a za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO).

Proučavanje oceana također je bitno za bolje razumijevanje klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem. Svjetski program istraživanje klime (WCRP) koordinira proučavanje povezanosti oceana i klime te kako njihova interakcija vodi do ekstremnih događaja. U oceanima je pohranjena većina topline koja je oslobođena pri emisiji stakleničkih plinova uslijed djelovanja čovjeka te stoga oceani igraju važnu ulogu u nastavku klimatskih promjena. Također apsorbira dio ugljičnog dioksida emitiranog ljudskim djelovanjem, uzrokujući zakiseljavanje morske vode tj. ona postanje manje alkalna. Već sada dolazi do oštećenja koraljnih grebena i ribolovnih područja o kojima ovisi život jedne milijarde ljudi. WMO koordinira napore kako bi se razumjelo kako ocean i atmosfera izmjenjuju plinove i aerosole. U suradnji s drugim organizacijama, kao što je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), WMO također podupire opažanja koja su potrebna za bolje razumijevanje načina na koji klimatske promjene utječu na produktivnost mora i ribarstvo.

Detaljnije o ostalim aktivnostima WMO-a povezanim s oceanom kao dostupne se u letku koji se možete preuzeti ovdje.

* U tekstu se pojam ocean koristi u smislu ukupne vodene mase na površini Zemlje prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno povezane.