1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Atlas vjetra Hrvatske

Energetske strategije Republike Hrvatske potiče poduzetništvo u području obnovljivih izvora energije sve više je interesa za informacijama vezanim uz vjetar i njegov potencijal u pojedinim krajevima Hrvatske. Zato, sve zainteresirane upućujemo na Atlas vjetra Hrvatske u izdanju Državnog hidrometeorološkog zavoda kao osnovu za procjenu energetskog potencijala vjetra u Hrvatskoj. U atlasu su prikazane karte srednje godišnje brzine vjetra (m/s) i srednje godišnje gustoće snage vjetra (W/m2) na visinama 10 m i 80 m iznad tla.

Zbog velike prostorne varijabilnosti atmosfere, brojnih lokalnih utjecaja na strujanje, kao i zbog prisutnosti termički uzrokovane lokalne cirkulacije, izmjereni podaci brzine i smjera vjetra reprezentativni su samo za relativno usko područje oko mjerne lokacije.

S obzirom na ograničenu gustoću mreže postaja na kojima se mjeri vjetar, prilikom izračuna klimatski reprezentativne razdiobe brzine vjetra na nekom području koristi se numerički model atmosfere. Slijedom toga, u Atlasu vjetra Hrvatske, prikazane brzina i gustoća snage vjetra rezultat su numeričkog modela atmosfere ALADIN i predstavljaju prosječnu vrijednost u kvadratu mreže 2 km x 2 km. S obzirom na rezoluciju od 2 km, treba imati na umu da lokalna brzina i gustoća snage vjetra na pojedinoj lokaciji mogu odstupati od prikazane prosječne vrijednosti kvadrata mreže.