1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Dugoročna vremenska prognoza za Hrvatsku za razdoblje studeni 2017. - siječanj 2018.

DHMZ, 30. 10. 2017. - U sljedeća se tri mjeseca u cjelini predviđa malo toplije (slika 1.) nego što je uobičajeno ili uobičajeno hladno. Pri tom je u studenom moguće malo toplije od prosjeka u većem dijelu zemlje, a pozitivno odstupanje srednje mjesečne temperature izgledno je i u siječnju. S druge strane, u prosincu je u nekim područjima povećana vjerojatnost za malo hladnije nego što je uobičajeno.

Što se tiče oborine (slika 2.), u sljedeća će tri mjeseca vjerojatno ukupna količina biti oko prosjeka ili manja od njega u većini krajeva. Pritom je vjerojatnost za suše nego što je uobičajeno malo povećana u studenom, i to osobito na jugu, te u prosincu na zapadu zemlje. U siječnju je umjerena vjerojatnost za količinu oborine oko klimatološkog mjesečnog srednjaka pa i malo veću.

Iako se očekuje u prosjeku uobičajeno hladno ili malo toplije nego što je uobičajeno s prosječnom ili malo manjom količinom oborine, moguća su i toplija razdoblja sa stabilnim i suhim vremenom, odnosno prodori hladnijeg zraka koji osim hladnoće mogu donijeti i snijeg u unutrašnjosti, ponajprije u prosincu i siječnju. A ponegdje, kao što je bilo u rujnu i listopadu, u dijelu sezone nije isključena obilnija oborina u kraćem vremenskom razdoblju.

Slika 1. Prognoza vjerojatnosti ostvarenja određene kategorije odstupanja temperature na 2 m iz modela ECMWF-a za razdoblje studeni 2017. - siječanj 2018. godine
Slika 2. Prognoza vjerojatnosti ostvarenja određene kategorije odstupanja količine oborine iz modela ECMWF-a za razdoblje studeni 2017. - siječanj 2018. godine
Napomene:

  • U izradi dugoročne prognoze termini male, umjerene i velike vjerojatnosti odnose se na sljedeće raspone:

Vjerojatnost Raspon (%)
Mala 0 do 40
Umjerena 40 do 70
Velika 70 do 100

  • Pri izradi dugoročne prognoze rezultati proračuna uspoređuju se s klimatološkim podacima za referentno razdoblje 1981. - 2010.
    Vrijednosti srednjaka temperature i oborine za nekoliko postaja u Hrvatskoj u referentnom razdoblju 1981. - 2010.

Postaje Srednja tromjesečna temperatura (°C) Srednjak ukupne tromjesečne količine oborine (mm)
Zagreb 2,6 186
Osijek 2,2 155
Gospić 1,2 429
Knin 5,8 298
Rijeka 7,5 474
Zadar 9,2 277
Split 9,8 270
Dubrovnik 11,1 382

  • Dugoročna prognoza DHMZ-a temelji se na izlazima iz različitih dinamičkih modela za dugoročne prognoze pri čemu najveću težinu, odnosno važnost, ima model Europskog centra za srednjoročnu prognozu vremena (ECMWF, Reading (UK)). Metodologija izrade prognoze uključuje i statističke modele te poznate uzročno-posljedične veze s globalnim klimatskim uzorcima.