1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Koncentracije ozona u Varaždinu

DHMZ, 29. 6. 2020. - Na mjernoj postaji Varaždin, Državne mreža za trajno praćenje kvalitete zraka su jučer (28. lipnja 2020.) zabilježene satne srednje vrijednosti koncentracija ozona iznad praga obavješćivanja, odnosno iznad 180,0 ug/m3 u razdoblju od 20 h do 22 h. Tijekom današnjeg dana djelatnici Sektora za kvalitetu zraka DHMZ-a će napraviti provjeru ispravnosti mjernog uređaja za mjerenje koncentracija ozona na postaji Varaždin te ga po potrebi zamijeniti s novim mjernim uređajem za mjerenje koncentracija ozona.

Nedavno (15. i 17. lipnja 2020.) su na postaji Osijek-1, na kojoj je isti tip uređaja kao na postaji Varaždin, također izmjerene satne srednje vrijednosti koncentracija ozona iznad praga obavješćivanja. Djelatnici Sektora za kvalitetu zraka DHMZ-a utvrdili su da je uređaj neispravan i zamijenili ga novim koji sada bilježi realne koncentracije ozona u vanjskom zraku.

Napominjemo da se na portalu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj MZOE podaci mjerenja kvalitete zraka s postaja Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka objavljuju se izvorni nekontrolirani podaci. Stoga su moguće situacije u kojima izvorna mjerenja kvalitete zraka odstupaju od istinitih vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u vanjskom zraku zbog tehničkih razloga u radu mjernog sustava/instrumenta na mjernoj postaji.