1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


In memoriam

Nebojša Mićević
(15. 7. 1952. - 24. 11. 2018.)

Nebojša Mićević rođen je u Sarajevu 15. srpnja 1952. gdje je završio kultnu Prvu gimnaziju klasičnoga smjera. Upisao je studij arhitekture, ali igrom sudbine zatekao se u Zagrebu te prekinuvši studij i ostao u Zagrebu. U Državnom hidrometeorološkom zavodu se zaposlio 15. rujna 1977. i to u Agrometeorološkom sektoru. Sljedeće je godine položio stručni ispit za meteorološkog tehničara te je cijeli svoj radni vijek do 31.prosinca 2017. proveo u DHMZ-u do kraja vjeran Agrometeorološkom sektoru (danas Služba za agrometeorologiju). Svojom klasičnom naobrazbom nikada se nikome nije nametao ali u razgovoru s njim sugovornik bi neminovno osjetio nevjerojatno poznavanje klasične književnosti i znanja i nadasve veliku ljubav prema Sarajevu i obližnjoj planini Jahorini.

Radio je na kontroli i obradi podataka dobivenih s više desetaka agrometeoroloških postaja. Nebrojno agrometeoroloških postaja sam je i postavio, obučio buduće motritelje te kontrolirao njihov rad i po potrebi im davao savjete i upute. Sudjelovao je na brojnim terenskim istraživanjima, u izradi mnogih agrometeoroloških ekspertiza, elaborata, studija te kapitalnog djela DHMZ-a Klimatskog atlasa Hrvatske 1961 – 1990., 1971 – 2000. Posebno se specijalizirao za obradu i kontrolu podataka o temperaturi tla (geotemperatura). Sa završetkom radnog vijeka kompletirao je unos u bazu podataka i kontrolu svih podataka o temperaturi tla koji su se čuvali u papirnatom obliku u arhivi DHMZ-a. To je bio velik, obiman, višegodišnji i nadasve odgovoran posao, a blagodati toga posla tek će se u budućnosti osjetiti u znanstvenom istraživačkom radu u DHMZ-u.

Kolege ga pamte kao izuzetno pedantnog, točnog i urednog zaposlenika, s osobinama koje se i zahtijevaju u osjetljivom radu s meteorološkim podacima.