1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Doprinos Radne skupine 1 Petom izvješću o procjeni Međuvladinog panela o promjeni klime

Klima i klimatske promjene - Što trebaju znati donositelji odluka?

Utjecaj čovjeka na klimu je očigledan

DHMZ, 27. 9. 2013. - Sažetak za donositelje odluka koji će biti prilog zbirnom IPCC-ovom 5. Izvješću o procjeni - Promjena klime 2013., usvojila je u Stockholmu od 23. do 26. rujna 2013. Radna grupa I Međuvladinog panela o promjeni klime (RG I IPCC).

U dokumentu se ističe kako je utjecaj čovjeka na klimu i klimatski sustav očigledan u većini područja na svijetu. Navodi se ekstremno visoka vjerojatnost da je utjecaj ljudskih aktivnosti dominantan uzrok globalnog zatopljenja od sredine 20. stoljeća. Na to ukazuje sve više znanstvenih dokaza koji proizlaze iz sve brojnijih i kvalitetnijih opažanja, povećanog razumijevanja procesa u klimatskom sustavu i poboljšanih klimatskih modela.

Zatopljenje u klimatskom sustavu je nedvosmisleno. Svako od posljednih triju desetljeća na Zemlji bilo je sukcesivno toplije od bilo kojeg desetljeća nakon 1850., ističe se u Sažetku.

RG I IPCC izvijestio je da su tvrdnje o promjenama u klimatskom sustavu temeljene na nekoliko neovisnih dokaza: atmosfera i ocean su se zagrijali, količine snijega i leda su se smanjile, srednja globalna razina mora je porasla, a koncentracije stakleničkih plinova su porasle.
Također, upozorio je da će nastavak emisija stakleničkih plinova uzrokovati daljnje zatopljenje i promjene u svim komponentama klimatskog sustava. Ograničavanje klimatskih promjena zahtijevat će značajno i trajno smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Prema najblažem klimatskom scenariju, globalne površinske temperature na kraju 21. st. premašit će 1,5 °C, a prema najgorim scenarijima premašit će 2 °C u odnosu na razdoblje 1850. - 1900. Toplinski valovi najvjerojatnije će se pojavljivati češće i trajati duže. Kako će se Zemlja zagrijaviti, očekuje se da će sadašnja vlažna područja imati više oborine, a suha područja manje, iako će biti i iznimaka.

Projekcije klimatskih promjena temeljene su na više scenarija budućih koncentracija stakleničkih plinova i aerosola, koji dovode do različitih rezultata u budućnosti. U izvještaju RG I IPCC-a navode se procjene klimatskih promjena na globalnoj i regionalnoj skali za početak, sredinu i kraj 21. stoljeća.

S obzirom da se ocean zagrijava, a ledenjaci i ledeni pokrov se smanjuju, globalna srednja morska razina će nastaviti rasti i to brže nego što smo iskusili u proteklih 40 godina - upozorava RG I IPCC.

U izvještaju se s velikom pouzdanošću tvrdi da je dominantan uzrok zagrijavanja oceana porast energije koja ulazi u klimatski sustav (procjenjuje se da je preko 90% te energije akumulirano između 1971. i 2010.).

"Kao rezultati naših prošlih, sadašnjih i budućih emisija CO2, mi smo odgovorni za klimatske promjene i efekti će trajati još mnogo stoljeća čak i ako i kad se emisije CO2 zaustave" istaknuo je Qin Dahe, supredsjedatelj RG I IPCC-a.

Napomena:

Konačna skica izvještaja RG I IPCC-a s tehničkim sažetkom, 14 poglavlja i atlasom globalnih i regionalnih klimatskih projekcija, bit će postavljena u neuređenom obliku online u ponedjeljak 30. rujna. Nakon potrebnih uređivanja, cijelovit izvještaj bit će objavljen on-line u siječnju 2014., a u obliku knjige, u izdanju Cambridge University Press-a, nekoliko mjeseci kasnije.
Izvještaj RG I obuhvaća oko 2500 stranica teksta i počiva na milijunima opažanja i više od 2 milijuna gigabytea numeričkih podataka iz simulacija klimatskih modela. U izvještaju je citirano preko 9 200 znanstvenih radova, od kojih je više od tri četvrtine publicirano nakon zadnje procjene IPCC-a 2007. godine.

Headline Statements from the Summary for Policymakers

Summary for policymakers - IPCC WGI AR5 Climate Change 2013: The Physical Science Basis

Priopćenje pripremljeno prema IPCC press release