1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Sporazum između Platforme HŽG za smanjenje rizika od katastrofa i DHMZ-a

DHMZ, 26. 11. 2021. - U petak 26. studenog 2021. godine u Zagrebu, dr. sc. Branka Ivančan-Picek glavna ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i Marijan Vundać predsjednik Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa (Platforma) potpisali su sporazum o međusobnoj suradnji. Sporazumom se želi uspostaviti što kvalitetnija suradnja Platforme i DHMZ-a s naglaskom na procjenu rizika od ekstremnih meteoroloških i hidroloških pojava te na prilagodbu klimatskim promjenama što će omogućiti lakše djelovanje civilne zaštite u sklopu lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sve u svrhu što efikasnije zaštite ljudskih života i imovine.

DHMZ će Platformi omogućiti pristup potrebnim podlogama za izradu procjena rizika ekstremnih klimatskih i hidroloških pojava, a zajedno će raditi i na projektima vezanim uz edukaciju mlađih naraštaja o ponašanju tijekom katastrofa.