1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku

DHMZ, 26. 11. 2015. - Velike nesreće i katastrofe svoje porijeklo nalaze u širokoj lepezi kako prirodnih fenomena tako i u tehničko-tehnološkim procesima te predstavljaju značajno društveno, ekonomsko i gospodarsko opterećenje za Hrvatsku. Stoga su identifikacija i analiza opasnosti i rizika, analiza posljedica, procjene rizika i matrice s osvrtom na moguće velike prirodne i tehnološke katastrofe, pri čemu se u obzir uzimaju i buduće posljedice klimatskih promjena, najvažnije komponente okvira Europske unije za prevenciju katastrofa i politiku prevencije na svim vladinim razinama država članica. Među tim komponentama vrlo važnu ulogu igraju i izrada scenarija, mjere za upravljanje rizicima te redovite revizije.

Stoga je Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 12. studenoga 2015. godine, donijela Odluku o donošenju Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku. Izradu Procjene rizika koordinirala je Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) pri čemu je DHMZ bio aktivan partner u pripremi više odabranih rizika (suša, poplave, požari otvorenog tipa, ekstremne temperature), te koordinator aktivnosti za rizik snijeg i led.

Procjena rizika, kao i svaka sljedeća donesena, predstavlja iznimno važan dokument i temelj rada za buduće djelovanje na smanjenju rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj. Koraci koji slijede su procjena kapaciteta upravljanja rizicima te izrada Strategije za smanjenje rizika od katastrofa iza kojih će se donositi i konkretni akcijski planovi.

Više o rizicima, zaštiti od istih te procesu donošenja Procjene možete pročitati na stranicama Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa koja okuplja sve sudionike u izradi ove Procjene dok konačnu verziju Sažetka Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku možete vidjeti ovdje.