1. Naslovnica
 2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Što će se financirati iz strukturnih fondova EU-a?

Uključite se u javnu raspravu - Ispunite anketu!

DHMZ, 26. 6. 2013. - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) poziva građane na ispunjavanje ankete o razvojnim prioritetima Republike Hrvatske do 2020. godine. Na taj način, građani će se aktivno uključiti u raspravu o područjima koja će se u sklopu prioriteta (tematskih ciljeva) financirati iz strukturnih fondova u okviru financijskog razdoblja EU 2014.-2020.

Tematski ciljevi su:

 1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
 2. Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture
 4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2 u svim sektorima
 5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima
 6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
 7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi
 8. Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage
 9. Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva
 10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
 11. Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava

Anketni upitnici i dodatne informacije dostupni su na poveznici: http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1528