1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


In memoriam

Marina Mileta
Marina Mileta
(1944. - 2021.)

U Zagrebu je 17. siječnja 2021. godine preminula naša kolegica Marina Mileta (rođ. Čikoš), meteorologinja i dugogodišnja djelatnica Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Marina Mileta rođena je 10. listopada 1944. godine u Zagrebu gdje je stekla i visokoškolsku naobrazbu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1977. obranila je diplomski rad pod naslovom Grmljavinske pojave u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj u 1968. i 1969. godini pod vodstvom dr. sc. Dražena Poje i stekla akademski stupanj diplomirani inženjer fizike. Iste godine zaposlila se u DHMZ-u gdje je kao klimatologinja radila do umirovljenja (2009.). Uz redovite radne zadatke ostvarila je dobru suradnju s domaćim i stranim kolegama klimatolozima, a posebno je zaslužna za pokretanje specijalnih mjerenja oborine od magle na Zavižanu korištenjem standardnog kolektora magle. Rezultati tih mjerenja od velike su važnosti prvenstveno za potrebe praćenja onečišćenja atmosfere. Od 1986. godine bila je aktivna članica Hrvatskog meteorološkog društva (HMD). Voljela je putovanja i druženja te je sudjelovala na svim izletima koje je organiziralo HMD gdje je njena vedrina dolazila do izražaja i pridonosila stvaranju dobre atmosfere.

U sjećanju kolega i prijatelja ostat će uspomena na istinoljubivu i skromnu osobu koja je svojim pozitivnim stavom prema životu, smislom za humor i komunikaciju stekla mnoštvo prijatelja. Njenim odlaskom ostaje nenadoknadiva praznina u svima koji su je poznavali i poštovali te koje je dotaknula svojom humanošću, blagošću, razumijevanjem i beskrajnom dobrotom.