1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


In memoriam

Ivan Lukšić
Ivan Lukšić
(1931. - 2021.)

U Zagrebu je 17. studenog 2021. godine preminuo naš dragi kolega i suradnik Ivan Lukšić.

Rođen je 27. rujna 1931. godine u Splitu. Po završenoj gimnaziji u Splitu, upisao je studij meteorologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1961. godine s diplomskim radom pod naslovom Bura u Splitu i njen utjecaj na meteorološke elemente pod vodstvom prof. dr. sc. Berislava Makjanića i stekao akademski stupanj, diplomirani inženjer fizike – smjer geofizika.

Profesionalnu karijeru započeo je kao asistent na Geofizičkom institutu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bio je dugogodišnji službenik Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) u razdoblju od 1. srpnja 1968. do odlaska u mirovinu 19. svibnja 2000. godine. Bio je zamjenik načelnika tadašnjeg Klimatološko-meteorološkog sektora DHMZ-a od 1. siječnja 1978. godine do odlaska u mirovinu. Tijekom cijelog tog razdoblja bio je voditelj Radne jedinice za klimatologiju i osnovnu obradu meteoroloških podataka.

Posebno je zaslužan za razvoj i uspostavu računalne (automatske) kontrole meteoroloških podataka u fazi njihove osnovne obrade u DHMZ-u. Zaslugom našeg kolege Ivana Lukšića obučen je tim stručnjaka DHMZ-a za obradu i kontrolu meteoroloških podataka prikupljenih na meteorološkim postajama u Republici Hrvatskoj. Ivan Lukšić također je sudjelovao u izradi naputaka za motrenje i obradu meteoroloških podataka. Pratio je kvalitetu rada meteoroloških postaja i sudjelovao u edukaciji motritelja. Pisao je stručne i znanstvene članke za glasila meteorološke službe te sudjelovao na stručno-znanstvenim skupovima na kojima je prezentirao svoje radove. Sudjelovao je u izradi Atlasa klime SFRJ (1930/1960) i skraćenog Atlasa klime SR Hrvatske za isto razdoblje.

Kao čovjek Ivan Lukšić bio je samozatajan i sistematičan. Kolege iz DHMZ-a pamte ga kao pouzdanog, mirnog i staloženog kolegu i suradnika koji je svoje znanje i iskustvo nesebično dijelio sa suradnicima. Organizirao je akciju Brački povjetarac s ciljem boljeg poznavanja obalne cirkulacije na otoku Braču i okolici. Motrenja su se odvijala u 18 mjesta na otoku Braču tijekom 84 ljetna dana u razdoblju 1993. – 2008. godine. Više od 200 učenika viših razreda šest bračkih osmogodišnjih škola prikupljalo je podatke o naoblaci, smjeru i jačini vjetra i temperaturi zraka radi proučavanja dnevnih periodičnih vjetrova na otoku. Prikupljeni meteorološki podaci bili su zadovoljavajuće kvalitete i dobra polazna osnova za daljnja istraživanja obalne cirkulacije Brača i okolice. Posebno mu je važna bila odgojno obrazovna komponenta akcije Brački povjetarac jer je od uključenih učenika, jednako kao od svojih suradnika u DHMZ-u, tražio odgovornost, ozbiljnost i skladno međusobno druženje. Znao je reći da mu je to najvrjedniji posao koji je u životu napravio. Ponekad bi nas iznenadio prigušenim humorom, otvorenim pitanjima, zanimljivim uvidima i pomacima u promišljanju.

Živio je život kojeg su krasile skromnost i požrtvovnost prema obitelji, kolegama i prijateljima. Svojim odlaskom ostavio je nenadoknadivu prazninu u svima koji su ga poznavali, poštovali i s njime se družili.