1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Visoki vodostaji na Savi

DHMZ, 21. 3. 2018. - Obzirom da je u posljednja dva dana u kontinentalnom dijelu Hrvatske pala tek neznatna količina oborine, a proces topljenja snijega je usporen zbog niskih temperatura zraka, vodostaji na slivu Kupe, Une, gornjeg toka Save i Like su u opadanju. Srednji i donji dio toka Save su u porastu.

Vodostaji Save do Zagreba su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, u domeni srednje niskih voda. Nizvodno do Dubrovčaka vodostaji su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednje visokih voda. Od utorka (20. 3. 2018.) zatvorena je ustava Prevlaka, a od nedjelje (18. 3. 2018.) zatvorena je ustava Trebež. Vodostaji u retenciji Lonjsko polje, kod ustave Trebež, su u porastu s tendencijom blagog porasta, u domeni izvanrednog stanja obrane od poplava. Vodostaji na hidrološkoj postaji Crnac trenutačno su u vrhu vodnog vala s tendencijom stagnacije do blagog opadanja, u domeni redovnih mjera obrane od poplava. Vodostaji u Jasenovcu su u blagom opadanju s tendencijom stagnacije do blagog opadanja, u domeni izvanrednog stanja obrane od poplava. Trenutačno (21. 3. 2018., 11 h) nadmorska visina vodostaja u Jasenovcu iznosi 87,742 m (povijesni maksimum od 18. 1. 1970. iznosi 87,727 m). Na hidrološkoj postaji Stara Gradiška zabilježen je drugi najveći vodostaj (povijesni maksimum je zabilježen 30. 10. 1974. s nadmorskom visinom vodostaja od 94,450 m) te mu nadmorska visina iznosi 94,207 m (21. 3. 2018., 11 h). Vodostaji u Staroj Gradiški su u porastu s tendencijom blagog porasta, u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava. I na hidrološkoj postaji Mačkovac ustava je zabilježen najveći vodostaj nakon 1974. godine (30. 10. 1974., 93,904 m) te mu nadmorska visina iznosi 93,705 m. Vodostaji su u blagom porastu s tendencijom stagnacije, u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom blagog porasta do stagnacije, u domeni visokih i srednje visokih voda.

Vodostaji Kupe su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni od niskih do visokih voda. Na hidrološkoj postaji Kupa - Karlovac vodostaji su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni pripremnog stanja obrane od poplava. Vodostaji u Farkašiću su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava.
Na hidrološkoj postaji Korana - Karlovac vodostaji su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni pripremnog stanja obrane od poplava. Vodostaji u Odranskom polju na hidrološkoj postaji Odra (ušće Odre u Kupu) nalaze se u domeni izvanrednog stanja obrane od poplava. Trenutačno su u stagnaciji te imaju tendenciju blagog opadanja tijekom dana.

Vodostaji Une u Hrvatskoj Kostajnici su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni redovnih mjera obrane od poplava. Tijekom dana očekuje se da će iz domene redovnih mjera ući u domenu pripremnog stanja obrane od poplava.

Vodostaji Like u Selištu trenutačno su u stagnaciji s tendencijom stagnacije do blagog opadanja te se i dalje nalaze u domeni izvanrednog stanja obrane od poplava.

Sektor za hidrologiju