1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


18. Kongres WMO-a: novo vodstvo i strategija

Sudionici kongresa

DHMZ, 19. 6. 2019. - U Ženevi je od 3. do 14. lipnja 2019. održan 18. Kongres Svjetske meteorološke organizacije. Na kongresu su usvojeni prijedlozi stručnih tijela WMO-a te izabrani novi dužnosnici: predsjednik – Gerhard Adrian (Njemačka), tri potpredsjednika – Celeste Saulo (Argentina), Albert Martis (Kurakao) i Agnes Lawrence Kijazi (Tanzanija), a za generalnog tajnika ponovo je izabran Peteri Taalas (Finska). Također je izabrano 37 članova izvršnog vijeća od kojih su 10 dužnosnici WMO-a, predsjednik i tri potpredsjednika i 6 predsjednika regionalnih asocijacija, te 27 stalnih predstavnika zemalja članica WMOa. Pored navedenih redovitih aktivnosti na kongresu je prihvaćena reforma koja obuhvaća i reformu tehničkih komisija na način da su umjesto dosadašnjih sedam komisija WMO-a osnivaju dvije: Komisija za infrastrukturu i Komisija za primjene.

Iz Hrvatske je u radu kongresa sudjelovala dr. sc. Branka Ivančan-Picek, ravnateljica Državnoga hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i stalna predstavnica Republike Hrvatske pri WMO-u kao glavni delegat. Prema dogovorenom rasporedu u radu Kongresa sudjelovali su: dr.sc. Vesna Batistić Kos (alternativni glavni delegat), veleposlanica u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda (Misija), Ines Šprem Scigliano (delegat), druga tajnica Misije. Iz DHMZ-a su također sudjelovali: dr. sc. Krešo Pandžić, dr. sc. Vlasta Tutiš i Gordana Bušelić u svojstvu delegata za pojedina područja. Osobito treba naglasiti dobru suradnju između Misije i DHMZ-a kako u pripremi tako i za vrijeme održavanja Kongresa. To se posebno odnosi na zajednički nastup vezan uz izbor za vodeće položaje u strukturi WMO-a kao i Tajništva WMO-a.

Na kongresu je istaknuto kako WMO potiče da više žena odabere zanimanja meteorologinje i hidrologinje. Također predstavljene su informacije i video o ženama koje se nalaze na čelu meteoroloških i hidroloških službi, a među njima se nalazi i profil ravnateljice DHMZ-a.

Reforma WMO-a

Na kongresu je prihvaćen paket reformi s ciljem sveobuhvatnijeg pristupa Zemljinom sustavu te fokusom na vodne resurse i oceane, ostvarenje bolje koordinacije klimatskih aktivnosti i ulaganje dodatnih napora za transformaciju znanosti u usluge za društvo. WMO se založio za jačanje suradnje s brzorastućim privatnim sektorom i bolju suradnju s razvojnim agencijama. Upravljačka struktura WMO-a bit će spremnija za izazove poput klimatskih promjena, vremenskih ekstrema, degradaciju okoliša i urbanizaciju korištenjem tehnološki naprednih satelita, super-računala i mnoštva raspoloživih podataka. WMO traži način za smanjenje jaza između razvijenih i zemalja u razvoju te usmjeravanje više resursa prema regionalnim aktivnostima.

Svjetska meteorološka organizacija je potrebnija nego ikad prije rekao je Petteri Taalas, koji je ponovo izabran za generalnog tajnika WMO-a za iduće četverogodišnje razdoblje.

Klimatske promjene su ključne za dobrobit čovjeka ovog i nadolazećih stoljeća. WMO daje podršku ublažavanju klimatskih promjena osiguranjem motrenja klimatskog sustava i primjenom klimatskih modela za donositelje odluka, igra glavnu ulogu u prilagodbi klimatskim promjenama kroz rana upozorenja na različite elementarne nepogode. WMO također služi kao platforma za prijenos znanja i vještina razvijenijih službi na slabije razvijene službe, rekao je.

Kongres je prihvatio novi koncept WMO-a i sada je na nama da ga uspostavimo, rekao je Taalas.

WMO je uspostavio okvir za uspješnu suradnju država članica za ostvarenje zadaća za dobrobit čovječanstva. Ostvarenje te važne zadaće zasniva se na globalnoj meteorološkoj infrastrukturi kojom koordinira WMO, istaknuo je novoizabrani predsjednik WMO-a Gerhard Adrian, koji je do izbora vodio Njemačku meteorološku službu (DWD). Moj je cilj da se ova infrastruktura kao i globalna razmjena podataka još unaprijede te budu osigurane u budućnosti. Naša je kolektivna odgovornost i moj interes jačanje WMO-a, dodao je.

Na kongresu je prihvaćen strateški plan WMO s ciljem ostvarenja sveobuhvatne vizije:
Do 2030., sve zemlje, posebno najranjivije, bit će otpornije na društvenoekonomski utjecaj vremenskih ekstrema, stanja voda, klime i drugih pojava; pripravne za održivi razvoj kroz najbolju moguću podršku na kopnu, moru i zraku.

Strateški plan postavlja pet dugoročnih ciljeva i najvažnijih sveobuhvatnih prioriteta koji uključuju:

  • Jačanje spremnosti za zaštitu života ljudi i njihovih dobara od meteoroloških i hidroloških ekstrema;
  • Podrška donošenju odluka zasnovanih na znanju o klimi povećavajući otpornost i prilagodbu na klimatske rizike;
  • Jačanje društveno-ekonomske vrijednosti od vremenskih, klimatskih, hidroloških i srodnih usluga vezanih za okoliš.

Upravljačka struktura WMO-a

Nova upravljačka struktura WMO-a prilagođena je strateškom planu. Različite prethodne tehničke komisije zamijenit će dvije bolje koordinirane komisije s ciljem usklađivanja njihova rada i maksimiziranje djelovanja.

Komisija za motrenje, infrastrukturu i informacijske sustave (Komisija za infrastrukturu) će doprinijeti razvoju i provođenju globalno koordiniranih sustava: prikupljanja, prijenosa i razmjeni podataka motrenja Zemljinog sustava i s tim povezanih standarda; koordinaciji proizvodnje i upotrebe standardiziranih analiza i prognostičkih polja atmosferskih modela; te razvoju i primjeni pouzdanih podataka kao i prakse obrade informacija za sve programe WMO-a i s njima povezana područja primjene i usluge. Michel Jean iz Kanade je izabran za predsjednika Komisije za infrastrukturu.

Komisija za vrijeme, klimu, vode i s njima povezane usluge za okoliš (Komisija za primjene). Ona će doprinijeti razvoju i provođenju globalno usklađenih usluga vezanih za vrijeme, klimu, vode, oceane i ostale srodne usluge za okoliš s ciljem omogućavanja donošenja odluka i ostvarenju društveno-ekonomske dobiti za sve zajednice uključujući društvo u cjelini. Ian Lisk iz Velike Britanije je izabran za predsjednika ove komisije.

Odbor za istraživanje vremena, klime, voda i okoliša će prilagoditi strateške ciljeve WMO-a kao i odluke Izvršnog vijeća i Kongresa potrebama sveobuhvatnih istraživačkih prioriteta, osiguravajući provođenje i koordinaciju istraživačkih programa s ciljem ostvarenja istraživačkih prioriteta.

Združena WMO-UNESCO međuvladina oceanografska komisija (IOC - Intergovernmental Oceanographic Commission) će koordinirati razvojnu suradnju, integraciju i provođenje aktivnosti vezanih za oceanografska i meteorološka motrenja, obradu podataka i informacija, usluge, sustave modela i prognoza kao i razvoj istraživanja i kapaciteta.

Znanstveni savjetodavni panel će prosljeđivati mišljenja i preporuke Kongresu i Izvršnom vijeću vezane za strategiju WMO-a i optimalne znanstvene smjernice s ciljem podrške ostvarenja djelokruga strategije vezanih za vrijeme, klimu, vode i srodnih tema vezanih za okoliš i društvene znanosti.

WMO strategija

Hidrološki forum, koji je održan za vrijeme Kongresa, postat će redovit. WMO će dati veći prioritet jačanju operativnih hidroloških usluga s ciljem unapređenja praćenja i prognoze stanja voda. To je prigoda da se razmatraju i druge teme kao što su zagađenje vode i podrška planiranju i donošenju odluka.

Cilj je reforme je koordinacija sustava motrenja i obrade podataka, standardizacija motrenja i mjerenja, osigurati mehanizme suradnje s partnerima izvan WMO-a i uskladiti usluge za donošenje odluka i društveno-ekonomsku korist.

Potencijalna korist od reforme WMO-a uključuje:

  • Zemljin sustav koji obuhvaća: meteorologiju/klimatologiju, hidrologiju, oceanografiju, seizmologiju, vulkanologiju, kvalitetu zraka, stakleničke plinove
  • Multi-hazard i impact based seamless usluge pokrivaju vrijeme, klimu, vode, zrakoplovstvo, more, poljoprivredu, gradove, energiju, zdravstvo
  • Široku klimatsku perspektivu koja koordinira motrenja, usluge, znanost, ublažavanje i prilagodbu
  • Bliža uključenost hidroloških usluga u aktivnosti WMO-a i sinergija vrijeme-vode
  • Organizirano i kontrolirano uključenje privatnog sektora u aktivnosti WMO-a
  • Optimalna iskorištenost nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi i resursa Tajništva WMO-a, dajući tako podršku regionalnim aktivnostima.