1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Ured WMO-a za uspostavu regionalnog savjetodavnog sustava za rana upozorenja na opasne meteorološke i hidrološke pojave bit će u Zagrebu

DHMZ, 19. 6. 2017. − Glavni tajnik Svjetske meteorološke organizacije (WMO), prof. dr. sc. Petteri Taalas i ravnateljica DHMZ-a, dr. sc. Nataša Strelec Mahović potpisali su 15. lipnja 2017. u Ljubljani sporazum između WMO-a i DHMZ-a o suradnji na pripremama za osnivanje ureda WMO-a u Zagrebu za podršku projektima WMO-a u jugoistočnoj Europi.

Osnivanje ureda WMO-a potaknuto je potrebom za podrškom projektu za uspostavu regionalnog savjetodavnog sustava za rana upozorenja na opasne meteorološke i hidrološke pojave, South-East Europe Multi-Hazard Early Warning Advisory System (SEE-MHEWS-A), u kojem sudjeluje 18 meteoroloških, hidrometeoroloških i hidroloških službi u jugoistočnoj Europi. DHMZ će koordinirati aktivnosti potrebne za osnivanje ovog ureda s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova i WMO-om.

Potpisivanje sporazuma organizirano je u okviru završne konferencije 1. faze SEE-MHEWS-A projekta održane u Ljubljani (Slovenija) 14. i 15. lipnja 2017. Na konferenciji su sudjelovali direktori ili predstavnici nacionalnih službi iz jugoistočne Europe, a drugi dan konferencije pridružili su se i predstavnici nacionalnih službi nekih zemalja zapadne Europe te predstavnici međuvladinih i međunarodnih organizacija i konzorcija kao što su UN Office for Disaster Risk Reduction, UNESCO Regional Bureau for Science and Culture, Svjetska Banka, USAID, EUMETNET, ECMWF, EUMETSAT, ALADIN, HIRLAM, ESSL...

Svi su naglasili iznimnu važnost projekta kao i želju da se priključe i pomognu u njegovoj realizaciji. Podršku projektu SEE-MHEWS-A dali su glavni tajnik WMO, prof. dr. Petteri Taalas, stalni predstavnik RH i predsjednik Regionalne asocijacije VI (Europa) WMO-a mr.sc. Ivan Čačić, te voditelj Regionalnog ureda WMO za Europu, g. Milan Dacić, koji su također sudjelovali na skupu.

SEE-MHEWS-A je projekt visokog znanstvenog i tehničkog potencijala koji može poslužiti i kao predložak sličnim projektima u drugim dijelovima svijeta, primjerice u središnjoj Aziji ili Africi, zbog čega je na konferenciji sudjelovao i predsjednik Regionalne asocijacije I (Afrika), dr. sc. Amos Makarau. Za projekt je također zainteresiran i povjerenik Europske komisije za međunarodnu suradnju i razvoj, Neven Mimica.

Cilj projekta je uspostava središnje platforme u sklopu koje bi se prikupljali svi mjereni meteorološki, hidrološki i oceanografski podaci, te rezultati numeričkih modela za područje cijele jugoistočne Europe, omogućila vizualizacija svih podataka i produkata kao i komunikacija i razmjena informacija između prognostičara iz različitih zemalja, u svrhu izdavanja što točnijih i pravovremenih upozorenja na opasne pojave, posebno u prekograničnom području.

U projekt će se uključiti i meteorolozi i hidrolozi s DHMZ-a gdje će se, kad bude osnovan, nalaziti i ured WMO-a za podršku ovom projektu.