1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


In memoriam

Tomislav Dimitrov
Tomislav Dimitrov
(7. svibnja 1930. – 14. svibnja 2020.)

Po završetku Srednje hidrometeorološke škole u Beogradu prvo vrijeme je radio kao sinoptičar na vojno-meteorološkim postajama u Zagrebu i Brežicama. Godine 1960. diplomirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i zapošljava se u DIP-u „Treska“ u Skoplju, 1964. prelazi u Industriaimport u Zagrebu, a 1981. u današnji Državni hidrometeorološki zavod RH u kojem je radio sve do mirovine 1995. godine.

Bavio se prevencijom i procjenom potencijalne opasnosti od šumskih požara na jadranskom području. Bio je glavni koordinator zaštite šuma od požara pri Civilnoj zaštiti SR Hrvatske u razdoblju 1981.–1991. Prvi je u Hrvatskoj primijenio kanadski model za izračun klasa meteorološke opasnosti od šumskih požara (FWI) i prilagodio ga jadranskom podneblju. Za informiranje javnosti organizirao je putem javnih glasila upozorenja od povećane opasnosti od šumskih požara u priobalju u ljetnom razdoblju. Surađivao je s brojnim znanstveno-istraživačkim ustanovama u Kanadi, SAD, Francuskoj i Italiji.

Prema usvojenom znanju sa studijskog boravka u Francuskoj (INRA) te njegovih idejnih zamisli izgrađen je i opremljen eksperimentalni šumarsko-meteorološki poligon u Makarskoj za proučavanje utjecaja vremenskih prilika na sadržaj vlage živog i mrtvog šumskog goriva te zapaljivosti glavnih vrsta sredozemnih šuma. Njegovim odlaskom u mirovinu, poligon iako dovršen, nije priveden zamišljenoj svrsi. To nikada nije prežalio i iz mirovine je neumorno davao poticaj ostvarenju tog projekta.

Svoja istraživanja objavio je u šezdesetak stručnih i znanstvenih članaka u domaćim i međunarodnim časopisima. Suautor je knjige Osnove zaštita šuma od požara iz 1987. godine koja je još i danas obvezni udžbenik na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor je i knjige Klima i prirodno sušenje drva objavljene 2002. godine.

Od 2011. bio je stalni član Uređivačkog odbora časopisa Vatrogastvo i upravljanje požarima Hrvatske vatrogasne zajednice. Za izvanredan i znatan doprinos u organizaciji zaštite šuma od požara dodijeljene su mu srebrna 1984. i zlatna medalja 1986. Civilne zaštite SR Hrvatske te za znanstveno-stručni rad i objavljivanje prvog silvometeorološkog udžbenika primio je plaketu Hrvatskog agrometeorološkog društva 2018. godine.