1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Operativna oceanografija i pomorska meteorologija u Republici Hrvatskoj

DHMZ, 19. 5. 2015. - Na poticaj Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI) u cilju poboljšanja usluga za potrebe sigurnosti pomorske plovidbe, zaštite od onečišćenja Jadrana, traganja i spašavanja na moru te drugih namjena, 14. svibnja 2015. u prostorijama DHMZ-a održan je sastanak na temu "Operativna oceanografija i pomorska meteorologija u Republici Hrvatskoj - od motrenja do modeliranja". Na sastanku su uz stručnjake Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i Uprave za sigurnost pomorske plovidbe MMPIa, bili nazočni i predstavnici Geofizičkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, Instituta Ruđer Bošković, Hrvatskog hidrografskog instituta, Instituta za oceanografiju i ribarstvo i Plovputa.

Koordinacija aktivnosti vezana uz sigurnost pomorstva na Jadranu od iznimnog je značaja jer su integrirani meteorološko-hidrografsko-oceanografski motriteljski sustavi i integrirani oceanografski sustavi nužni za nadzor važnih pomorskih pravaca na Jadranu kao i za usluživanje u vrijeme turističke sezone kada u Hrvatskoj na Jadranu borave stotine tisuća turista te više od 60 tisuća stranih plovila. Operativni oceanografski produkti od posebne su važnosti za potrebe simulacija i praćenje ugroza od naftnih onečišćenje na Jadranu te je važno dogovoriti postupke za uspostavu nacionalnih oceanografskih produkata.

DHMZ je, upravo vodeći računa o tome da je Hrvatska pomorska zemlja, i pokrenuo nove aktivnosti radi proširenja svoje djelatnosti na području pomorske meteorologije kao što su: jačanje kapaciteta u smislu modernizacije motriteljske mreže, uvođenje oceanografske komponente i koncepta integriranih atmosfersko-oceanografskih modela te uspostava Regionalnog pomorskog meteorološkog centra kao pilot projekta Svjetske meteorološke organizacije za mala zatvorena mora. Zbog prepoznatljivost na svjetskoj razini za Regionalni pomorski meteorološki centar koristit će se službena kratica i naziv AMMC (Adriatic Marine Meteorological Centre). Nositelj Regionalnog pomorskog meteorološkog centra je DHMZ koji je kroz dvije godine složenog postupka uspješno ispunio zahtjevne tehničke uvjete i zadovoljio standarde WMO-a za registraciju i dobivanje licence centra.

U tom je smislu DHMZ, kao operativna meteorološka i hidrološka služba, spreman biti nosilac operativnih zadataka u cilju uvođenja nacionalnih meteorološko-oceanografskih operativnih sustava koje čine integrirani meteorološko-oceanografsko-hidrološki motriteljski sustav i meteorološko-oceanografski sustav modela za analize i prognoze. Sustav bi trebao biti izgrađen na principima poštovanja djelokruga rada i stručnosti svih nacionalnih službi i partnerskih institucija kao što su: motriteljske stanice u vlasništvu RH, korištenje radio frekvencija za predaju podataka, besplatno korištenje podataka iz drugih državnih mreža u svrhu sigurnosti pomorske plovidbe, mareografska mreža koja bi se mogla povezati u jedinstveni sustav pomorskog nadzora, valomjeri, te svjetionici s posadom koja se može uključiti u poslove motrenja atmosfere i mora, održavanja motriteljskog sustava kao i automatskog sustava mjerenja vidljivosti na svjetionicima.

Usporedno s nacionalnim aktivnostima, DHMZ je pokrenuo i aktivnosti pridruživanja regionalim asocijacijama vezanim uz operativnu oceanografiju. Tako je na 3. skupštini Regionalne asocijacije za operativnu oceanografiju na Mediteranu (MonGOOS), održanoj od 26. do 28. listopada 2014. godine u Lecce (Italija), DHMZ primljen u članstvo MonGOOSa. Kao sljedeći korak očekuje se povezivanje meteoroloških i ocenografskih aktivnosti na Jadranu kao dio MonGOOS i AMMC akcija, kao i zajedničke aktivnosti na EU inicijativama u Jadransko-Jonskoj regiji.

Na europskoj razini, DHMZ je pokrenuo postupak učlanjenja u Europsku asocijaciju za operativnu oceanografiju (EuroGOOS). U travnju 2015. godine DHMZ je organizirao studijski posjet Dr. Erika Bucha, predsjedavajućeg EuroGOOS asocijacije, koji je obišao Pomorski meteorološki centar u Splitu i Glavnu meteorološku postaju Zadar, te je održan niz sastanaka s parterima iz Geofizičkog zavoda na lokaciji mareografa u Bakru, Hrvatskog hidrografskog instituta i Instituta za oceanograafiju i ribarstvo u Splitu. Gospodin Buch posjetio je i Plovput i Radio postaju Split koja izvještava pomorce o vremenskim i pomorskim uvjetima na Jadranu na temelju produkata Pomorskog meteorološkog centra DHMZ-a. DHMZ će biti primljen u članstvo EuroGOOS-a na godišnjoj sjednici EuroGOOS-a koja se održava od 20. do 22. svibnja 2015. u Brusselu.