1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Vodostaji rijeka još uvijek visoki

DHMZ, 19. 3. 2018. - Obzirom na već prisutne visoke vodostaje te dosegnutu maksimalnu vlažnost tla prouzrokovane topljenjem snijega u posljednja dva tjedna, pale oborine uzrokovale su dodatan rast vodostaja rijeka, posebice na slivu Kupe, Une, Save i Like. Tijekom subote i dijela nedjelje (17. i 18. 3. 2018.) proces topljenja snijega je nastavljen. U drugom dijelu nedjelje pala je nova mala količina snijega u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Proces topljenja snijega trenutno je usporen zbog niskih temperatura zraka.

Prema podacima o visinama snijega na svim meteorološkim postajama na dan 19. 3. u 7 h zabilježen je porast visina snijega u odnosu na protekla 24 sata, kako slijedi: NP Plitvička jezera 17 cm, Delnice 12 cm, Crni Lug-Risnjak i Ogulin 12 cm, Parg-Čabar 11 cm, Zavižan 9 cm i RC Puntijarka 6 cm.

Vodostaji Save do Dubrovčaka su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednjih i srednje visokih voda. Od ponedjeljka (12. 3. 2018.) otvorena je ustava Prevlaka te se dio vode iz Save zadržava u sustavu retencija Lonjskog polja te omogućuje sniženje vrha vodnog vala nizvodno od Prevlake. Vodostaji na hidrološkoj postaji Crnac su u porastu s tendencijom porasta, u domeni redovnih mjera obrane od poplava. Vrh vodnog vala na Crncu mogao bi proći 20. 3. 2018. Vodostaji na hidrološkoj postaji Sava - Jasenovac premašili su maksimalni zabilježeni vodostaj u povijesti rada te postaje (907 cm dana 18. 1. 1970.) i vodostaj trenutno iznosi 918 cm (19. 3. 2018., 11 h). Vodostaji su i dalje u porastu te imaju tendenciju porasta, a u domeni su izvanrednog stanja obrane od poplava. Vrh vodnog vala mogao bi proći dana 20. 3. 2018. Nizvodno od Jasenovca vodostaji su u narednih 7 dana i dalje u porastu, u domeni visokih voda.

Vodostaji Kupe do Kamanja su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednje niskih i srednjih voda. Na hidrološkoj postaji Kupa - Karlovac vodostaji su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava. Nizvodno su vodostaji u blagom porastu s tendencijom blagog porasta, u domeni visokih voda. Vodostaji u Farkašiću su trenutno u porastu s tendencijom porasta, u domeni izvanrednog stanja obrane od poplava. Vrh vodnog vala očekuje se 19/20. 3. 2018. Na hidrološkoj postaji Korana - Karlovac vodostaji su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava. Očekuje se da će 19/20. 3. 2018. vodostaji iz izvanrednih mjera ući u redovne mjere obrane od poplava.

Vodostaji Une u Hrvatskoj Kostajnici dosegli su vrh vodnog vala te imaju tendenciju stagnacije, u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava.

Vodostaji Like u Selištu su u stagnaciji s tendencijom stagnacije te se i dalje nalaze u izvanrednom stanju obrane od poplava.

Sektor za hidrologiju