1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Vodostaji rijeka i dalje visoki

DHMZ, 17. 5. 2023. - Oborinske prilike na području gotovo čitave zemlje traju i dalje iako s nešto manjim intenzitetom te nisu u potpunosti isključeni pojedinačni slučajevi oborine koji mogu uzrokovati daljnje poplavljivanje. Dosadašnja akumulacija oborine, prognoza nove, kao i otjecanje s površine već potpuno zasićenog tla doprinose visokim vodostajima rijeka koji će se zadržati i sljedećih dana. Posebno treba istaknuti vodostaje Kupe i Korane u Karlovcu te Une u Hrvatskoj Kostajnici (Slika 1.) koji su dosegnuli mjere izvanrednog stanja obrane od poplava.

Slika 1. Una u Hrvatskoj Kostajnici danas, 17. svibnja 2023. prilikom hidroloških mjerenja velikih voda Sektora za hidrologiju DHMZ-a.

I ostali brojni vodotoci proteklih su dana brzo reagirali na oborinu i uzrokovali probleme na svojim slivovima, npr. Gornja Dobra, Glina, Plitvica, Bednja, Krka, Lika...

Rijeka Plitvica u Krkancu te Spojni kanal ZLGČ u Poljanskom Lugu su danas, 17. svibnja 2023. također dosegli izvanredno stanje mjera obrane od poplava.

Kiša koja i danas pada lokalno može uzrokovati nove poplave zbog povećane količine oborine, naročito na području Gorskog kotara i Like. Zasićeno podzemlje u kombinaciji s novom oborinom i dalje može uzrokovati poplavljivanje krških polja, npr. Vrgoračko polje, Lipovo polje.

U zadnjih tjedan dana, razdoblje 10. – 17. svibnja 2023., na nekim meteorološkim postajama zabilježene su iznimno velike količine oborine, a među deset najkišovitijih je čak šest na slivu Kupe na kojima je zabilježeno i preko 200 mm kiše: Ogulin (230,1 mm), Plaški (226,6 mm), Slunj (225,0 mm), Delnice (208,0 mm), Crni Lug (207,0 mm) i Bosiljevo (204,5 mm). Najveća količina oborine u proteklih tjedan dana izmjerena je na klimatološkoj postaji Gračac (472,2 mm) koja je uzrokovala naglo podizanje vodostaja Zrmanje, Otuče i Une.

Iz Slovenije rijeka Sava ne donosi velike količine vode te su vodostaji Save do Zagreba u blagom opadanju, a nizvodno u blagom porastu. Vodostaji od hidrološke postaje Crnac na ušću Kupe imaju tendenciju značajnijeg porasta sljedećih dana s obzirom na to da će Kupa i Una donijeti iznimnu količinu vode u Savu. Otvorenošću ustave Prevlaka dio vode iz Save se preusmjerava i zadržava u retencijama Žutica, Lonjsko Polje i Mokro Polje kako bi rijeka Sava mogla lakše prihvatiti očekivanu vodu iz Kupe i Une te kako bi se time omogućio brži i lakši prolaz vodnog vala na kritičnim područjima.

Vodostaji Kupe i Korane u Karlovcu su u porastu te su dosegnuli mjere izvanrednog stanja obrane od poplava. Vrh vodnog vala u Karlovcu moguć je tijekom sljedeće noći, 17. na 18. svibnja 2023. Nizvodno od Karlovca vodostaji su u porastu te je i na hidrološkoj postaji Farkašić izgledan doseg mjera izvanrednog stanja obrane od poplava.

Vodostaji Une u gornjem dijelu sliva imaju tendenciju opadanja no u donjem dijelu sliva još lagano rastu s tendencijom stagnacije do laganog opadanja. Una u Hrvatskoj Kostajnici od jučer je u mjerama izvanrednog stanja obrane od poplava u kojima bi se mogla zadržati sljedećih nekoliko dana.

Vodostaji Mure do Goričana, Drave i Dunava su u porastu s tendencijom porasta uslijed oborina u susjednim zemljama. Iako su brojne hidrološke postaje na navedenim rijekama ušle u redovne mjere ili pripremno stanje obrane od poplava, na njima najvjerojatnije neće biti većih problema.

Smirivanjem vremenske situacije prema kraju tjedna smirivat će se i naši vodotoci sukladno njihovoj veličini, obliku, nagibima i građi utjecajnih slivova, udaljenosti pojedine lokacije od izvorišta te samom tipu vodotoka.