1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Najnoviji podaci o El Niñu i La Niñi

DHMZ, 17. 2. 2017. - U nastavku je prijevod priopćenja Svjetske meteorološke organizacija objavljeno 16. 2. 2017.

Trenutna situacija i izgledi

Tijekom druge polovice 2016. godine, površinske temperature mora u tropskom dijelu Pacifika bile su na granici s neutralnim razinama slabe La Niñe. Mnogi atmosferski ENSO pokazatelji također su se približili ili su premašili La Niña referentne vrijednosti. Očito je da su se tijekom siječnja 2017. temperature i atmosferska polja u tropskom dijelu Pacifika vratili na razine karakteristične za ENSO-neutralno stanje. Uz slabljenje La Niñe od sredine 2016. godine, u nekim područjima je utjecaj drugih pokretača klimatskih promjena bio jednak ili je čak nadmašio one ENSO-a.

Glavnina klimatskih modela upućuje na to da će neutralni uvjeti prevladavati tijekom prve polovice 2017. godine. Iako nakon svibnja 2017. postoji čitav niz mogućnosti, čini se da je ponovno događanje La Niñe najmanje vjerojatan scenarij, dok su i neutralni ENSO uvjeti i El Niño mogući tijekom druge polovice 2017. godine. Nacionalne meteorološke i hidrološke službe i dalje će pozorno motriti stanje ENSO-a tijekom nadolazećih mjeseci.

Od sredine srpnja 2016. sve do početka siječnja 2017., temperature mora u centralnom i istočnom Pacifiku bile su za 0,5 °C do 0,8 °C niže od prosječnih, i praćene su slabim atmosferskim odzivom. Prizemni vjetar i tlak nad tropskim dijelom Pacifika samo su povremeno ukazivali na La Niñu dok su naoblaka i oborina bili uobičajeni za La Niña uvjete. Ovisno o korištenim referentnim vrijednostima, neke su nacionalne meteorološke službe smatrale da je u drugoj polovici 2016. došlo do nastanka slabe La Niñe. Tijekom siječnja 2017., i temperature morske površine i glavnina atmosferskih polja su se vratili na ENSO neutralno stanje. Za to vrijeme, u istočnom području tropskog dijela Pacifika temperature su se povisile za 1,5 °C ili više u odnosu na prosječne vrijednosti, i do kraja siječnja stvorile uvjete za obalni El Niño na zapadnom ekvatorijalnom području Južne Amerike.

Većina dinamičkih i statističkih prognostičkih modela ukazuje da će u prvoj polovici 2017. tromjesečne prosječne temperature morske površine u istočnom i središnjem području tropskog dijela Pacifika ostati iste. Za razdoblje nakon svibnja različita su predviđanja modela, od neutralne vrijednosti do razvoja El Niña. Uzimajući sve u obzir, vjerojatnost za ENSO neutralne uvjete u drugoj polovici 2017. je oko 50 %, dok je za El Niño nešto niža i iznosi oko 35-40 %. Razvoju El Niña donekle pogoduje viša temperatura izvan ekvatorijalnog dijela Pacifika koja je posljedica jakog El Niña iz 2015.-16. u kao i pozitivna faza pacifičke dekadne oscilacije koja je u tijeku. Modeli ukazuju na malu vjerojatnost ponovnog razvoja La Niñe tijekom 2017. godine.

Sljedećih mjeseci nastavit će se pozorno motriti oceanski i atmosferski uvjeti u tropskom dijelu Pacifika kako bi se procijenio mogući prijelaz u El Niño. Važno je napomenuti da El Niño i La Niña nisu jedini čimbenici koji utječu na globalne klimatske obrasce te da jačina ENSO-a ne odgovara nužno jačini utjecaja. U regionalnim okvirima, sezonske prognoze trebale bi procijeniti moguće utjecaje i El Niña i La Niñe kao i ostalih lokalnih faktora koji utječu na klimu. Na primjer, poznato je da temperatura površine mora u Indijskom oceanu, jugo-istočnom Pacifiku i tropskom dijelu Atlantskog oceana također utječe na klimu okolnih kopnenih područja. Regionalno i lokalno primjenjive informacije dostupne su preko regionalnih i nacionalnih sezonskih klimatskih izgleda, poput onih koje izrađuju WMO-ovi regionalni klimatski centri (RCC), forumi za regionalne klimatske izglede (RCOF) i nacionalne meteorološke i hidrološke službe.

Ukratko:

  • Pokazatelji ukazuju da su neutralni i uvjeti slabe La Niñe prevladavali od kolovoza 2016. do početka siječnja 2017., dok su sada više ENSO-neutralni;
  • Klimatski modeli i stručna mišljenja upućuju da je približno 70-85 % vjerojatnost da će ENSO-neutralni uvjeti prevladavati u prvoj polovici 2017. godine;
  • Prognoze razvoja ENSO-a izrađene su u prvom tromjesečju i za drugu polovicu godine pokazuju veliki raspon.
  • Najvjerojatniji scenarij za drugu polovicu 2017. godine je nastavak ENSO neutralnih uvjeta. Međutim, valja istaknuti da je značajna vjerojatnost (oko 35-40%) razvoja El Niña u trećem ili četvrtom tromjesečju 2017., dok je vrlo mala mogućnost za razvoj La Niñe.

Stanje ENSO-a i dalje će se pažljivo motriti. Tijekom sljedećih mjeseci klimatolozi će operativno izrađivati detaljnije tumačenja klimatske varijabilnosti koja će biti dostupna putem mrežnih stranica nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi (NHMS).

Informacije o WMO-ovim regionalnim klimatskim centrima (RCC) i poveznice na njih možete pronaći ovdje.

El Niño/La Niña - opći podaci

Klimatski obrasci u pacifičkom području

Istraživanja provedena zadnjih desetljeća u značajnoj su mjeri rasvijetlila važnu ulogu koju igra međudjelovanje atmosfere i oceana u tropskom pojasu Pacifika u mijenjanju globalnih meteoroloških i klimatskih obrazaca. Za vrijeme El Niña, na primjer, temperatura površine središnjih i istočnih dijelova tropskog Pacifika postaje znatno viša od normale. Nasuprot tome, za vrijeme La Niñe, temperature površine mora u tim područjima postaju niže od normale. Te su temperaturne promjene čvrsto povezane s velikim klimatskim fluktuacijama širom planeta i kad započnu, te pojave mogu potrajati 12 mjeseci ili dulje. Nakon jakog El Niña 1997. - 1998. uslijedila je produljena faza La Niñe, koja se protegnula od sredine 1998. do početka 2001. godine. El Niño i La Niña mijenjaju vjerojatnost pojavljivanja određenih klimatskih obrazaca širom svijeta, ali ishodi svakog od njih nikad nisu sasvim isti. Nadalje, iako uglavnom postoji veza između globalnih učinaka El Niña/La Niñe i njihovog intenziteta, uvijek je moguće da takav događaj ozbiljno utječe na regionalne prilike i neovisno o svojem intenzitetu.

Prognoziranje i praćenje pojave El Niño/La Niña

Razvoj događaja na Pacifiku prognozira se na nekoliko načina. Složeni dinamički modeli projiciraju razvoj događaja u tropskim dijelovima Pacifika na temelju trenutačnih promatranja. Statistički modeli prognoza mogu uočiti i neke preteče takvih događaja. Stručna analiza trenutačne situacije pruža dodanu vrijednost, posebno u tumačenju posljedica razvoja situacije ispod površine oceana. Sve prognostičke metode pokušavaju uzeti u obzir učinke međudjelovanja oceana i atmosfere unutar klimatskog sustava.

Meteorološki i oceanografski podaci koji omogućavaju praćenje i prognoziranje epizoda El Niña i La Niñe dobivaju se od nacionalnih i međunarodnih sustava praćenja. Razmjenjivanje i obrada podataka provode se u sklopu programa koje koordinira Svjetska meteorološka organizacija (WMO).

WMO-ovi najnoviji podaci o El Niñu/La Niñi

WMO-ovi "Najnoviji podaci o El Niñu/La Niñi" pripremaju se na donekle redovitoj bazi (približno svaka tri mjeseca) zajedničkim naporima WMO-a i Međunarodnog znanstvenog instituta za klimu i društvo (IRI) i doprinos su UN-ovoj Međuagencijskoj radnoj skupini za smanjivanje prirodnih katastrofa. Temelje se na doprinosima vodećih svjetskih centara koji prate i predviđaju ovu pojavu, kao i na konsenzusu stručnjaka čiji rad pomažu WMO i IRI. Dodatne informacije o ovom izvještaju i s njime povezanim aspektima možete pronaći na:

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/wcasp_home_en.html

Zahvale

Izvještaj "Najnoviji podaci o El Niñu/La Niñi" rezultat je suradnje WMO-a i Međunarodnog znanstvenog instituta za klimu i društvo (IRI) iz SAD-a. Temelji se, između ostalog, na doprinosu stručnjaka sljedećih institucija: Afričkog centra za meteorološke primjene u razvoju (ACMAD); Armenske državne hidrometeorološke službe i službe praćenja (ARMSTATEHYDROMET); Klimatskog centra (APCC) Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC); Australske meteorološke službe (BoM); Australskog centra za održive slivove Sveučilišta Južni Queensland; Indonezijske meteorološke, klimatološke i geofizičke agencije (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)); Međunarodnog centra za istraživanje fenomena El Niño (CIIFEN); Kineske meteorološke uprave (CMA); Centra za predviđanja klime (CPC) i Centra za primjene pacifičkog ENSO-a (PEAC) u sklopu američke Nacionalne oceanografske i atmosferske službe (NOAA); Projekta klimatske varijabilnosti i prediktabilnosti (CLIVAR) u sklopu Svjetskog programa istraživanja klime (WCRP); Stalne komisije južnog Pacifika (CPPS); Peruanskog predstavnika međusektorskog nacionalnog odbora za proučavanje fenomena El Niño (ENFEN); Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF); Francuske meteorološke službe (Météo-France); Meteorološke službe Fidžija; Međuvladinog tijela za razvoj (IGAD) Centra za klimatska predviđanja i aplikacije (ICPAC); Ekvadorske meteorološke i hidrološke službe (INAMHI); IRI-ja; Japanske meteorološke agencije (JMA); Korejske meteorološke službe (KMA); Meteoroloških službi Mauricijusa (MMS); Britanske nacionalne meteorološke službe (UKMO); Američkog Nacionalnog centra za atmosferska istraživanja (NCAR); Južnoafričkog centra za razvoj i lokalne klimatske usluge (SADC-CSC), Tasmanskog poljoprivrednog instituta (Australija) te Sveučilišta u Coloradu (SAD).