1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Završen projekt „Implementacija pilot projekta i jačanje kapaciteta za prognoziranje poplava”

DHMZ, 16. 9. 2015. - Stručnim skupom „Hidrološko prognoziranje poplava” održanom 11. rujna 2015. u Hrvatskim vodama u Zagrebu je završen projekt „Implementacija pilot projekta i jačanje kapaciteta za prognoziranje poplava”. Projekt je trajao godinu dana, a njegova ukupna vrijednost je 1.920.000,00 kuna što su ravnopravno financirali DHMZ i Hrvatske vode.

Za vrijeme projekta održano je šest jednotjednih radionica. Na radionicama su sudjelovali djelatnici DHMZ-a, iz Sektora za hidrologiju i djelatnici Hrvatskih voda. Cilj radionica bio je razvoj operativnog hidrološkog prognostičkog modela na platformi programskog paketa MIKE 11 razvijenog od strane Danskog hidrauličkog instituta (DHI).

Na skupu „Hidrološko prognoziranje poplava” predstavljen je glavni rezultat projekta - uspostava operativnog prognostičkog modela za područje slivova Save i Kupe do Siska. Tako razvijen prognostički model aktivan je i operativan na računalu smještenom u DHMZ-u i automatski se pokreće svakih sat vremena. Budući je model trenutno u fazi uhodavanja i testiranja, rezultati hidroloških prognoza za naredna četiri dana, za sada su dostupni samo interno u DHMZ-u i u Hrvatskim vodama.

Osim osnovnog programskog paketa MIKE 11 obje institucije imaju na raspolaganju i verziju programa MIKE Operations, kroz koju se mogu simulirati različiti mogući poplavni scenariji, čime se omogućuje sustavan i aktualan pristup budućim poplavnim događajima u Republici Hrvatskoj.

Ovaj skup bio je i prigoda za potpisivanje Ugovora između Državnog hidrometeorološkog zavoda i Hrvatskih voda kojim se otvara novi projekt - razvijanje hidrološkog modela za preostali dio sliva rijeke Save na teritoriju Republike Hrvatske, te uspostava preliminarno operativnog sustava za prognoziranje poplava na slivu Save do granice s Republikom Srbijom.